SD: De styrande har visst ett ansvar

Svar på debattartikeln "Skyll inte alla problem på invandrarna" den 5 mars.

Debatt2021-03-10 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Daniel Gynnerfelt (V) hävdar att de styrande partierna i Västervik inte har något ansvar för hur asylpolitiken sköts. 

Inget kan vara mer fel: dessa partiers företrädare har, liksom Vänsterpartiet, i årtionden stått bakom den alltför omfattande asyl- och anhöriginvandringen. 2012, när kommunerna själva kunde bestämma något över sitt mottagande av nyanlända, föreslog SD i en motion att Västervik skulle ta emot maximalt 10 nyanlända varje år. Samtliga andra partier i kommunfullmäktige ställde sig då högljutt emot. 2016 fastställdes en integrationsstrategi för Västerviks kommun, där målet är att öka andelen utrikes födda. Bakom denna står samtliga partier, utom SD.

De styrande politikerna i Västerviks kommun står ännu idag, liksom Vänsterpartiet, bakom den ansvarslösa invandringspolitiken.

Då det sedan gäller äldreomsorgen, så vill Gynnerfelt påskina att det idag skulle vara en självklarhet att alla anställda i äldreomsorgen ska kunna kommunicera med brukarna. Detta är direkt felaktigt: när SD i en motion i januari, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer, krävde att alla som arbetar i vård och omsorg ska kunna svenska, då röstade de styrande partierna, liksom Vänsterpartiet, nej till detta krav. 

Gynnerfelt skriver sedan att vi i SD skulle hävda att alla problem inom äldreomsorgen försvinner ”om man bara höjer lönerna för undersköterskorna”. Nej, det tror vi inte. Men vi budgeterar för att höja lönerna, därför att vi tycker att det är oanständigt att Västerviks kommuns undersköterskor hör till de sämst betalda i Sverige. Hade Västerviks kommun tidigare satsat på att höja statusen och förbättra arbetsvillkoren för vård- och omsorgspersonal, då hade också möjligheterna till långsiktig rekrytering ökat. Det hade också gynnat dem med utländsk bakgrund, både de som idag arbetar inom äldreomsorgen och de som vill utbilda sig till det. 

Slutligen påstår Gynnerfelt att SD vill ”lägga miljoner på en södra infart”. Sanningen är att SD har förbehållet att staten ska stå för den huvudsakliga finansieringen. Västerviks kommun har inte råd att själv bekosta en södra infart. Vi hävdar inte heller, som de styrande partierna, att det behövs en södra infart för att ambulanser och brandbilar ska kunna ta sig in och ut ur Västervik om något händer med till exempel bron vid Hermanstorp. SD har istället lagt förslag om att bygga en nödväg över fältet mellan Kejserslund och Källsåker. Den skulle kosta cirka 1-1,5 miljon kronor. Detta sade de styrande partierna nej till, senaste gången 2020. Till dem som röstade nej hörde Vänsterpartiet.