SCV-majoriteten ser till framtiden även i krisens mitt

Idag, den 31 oktober, är det dags för regionstyrelsen att samlas med nästkommande årsbudget som främsta diskussionsämne. I SCV-ledda Region Kalmar län är förutsättningarna i grunden goda trots ett svårt ekonomiskt läge.

"I SCV-ledda Region Kalmar läns verksamheter blir det inga varsel. Vi ska ta oss genom den rådande krisen utan att behöva genomföra några personalhyvlingar eller behöva sänka kvalitén på Sveriges bästa hälso- och sjukvård", lovar SCV-majoriteten.

"I SCV-ledda Region Kalmar läns verksamheter blir det inga varsel. Vi ska ta oss genom den rådande krisen utan att behöva genomföra några personalhyvlingar eller behöva sänka kvalitén på Sveriges bästa hälso- och sjukvård", lovar SCV-majoriteten.

Foto: TT-bild/Ellinor Ljung

Debatt2023-10-31 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Kalmar län har uppnått väldigt bra resultat de senaste åren. Bland de bästa småsjukhusen, högst förtroende för hälso- och sjukvården, högst andel anser sig ha tillgång till den vård de behöver samt bäst tillgång till vårdplatser, bara för att nämna några av resultaten. Vi måste givetvis hålla i dessa.

undefined
"I SCV-ledda Region Kalmar läns verksamheter blir det inga varsel. Vi ska ta oss genom den rådande krisen utan att behöva genomföra några personalhyvlingar eller behöva sänka kvalitén på Sveriges bästa hälso- och sjukvård", lovar SCV-majoriteten.

Här några resultat i Region Kalmar län:

• Högst rankat inom akutsjukvården, specialistvården och primärvården (2023 nationell patientenkät).

• Invånarna i Kalmar län har landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården (SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport).

• Högst andel invånare i landet som anser sig ha tillgång till den vård de behöver (SKR hälso- och sjukvårdsrapport).

• Överlägset minst antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 vårdplatser i landet (Öppna jämförelser).

• Överlägset minst andel patienter med trycksår i slutenvård i landet (Öppna jämförelser).

• Näst bäst i landet när det gäller kostnadseffektiv somatisk vård, öppen- och slutenvård (Kolada, Kostnad per producerad DRG-poäng). 

• Etta i Motivationsindex, tvåa i Ledarskapsindex och femma i Styrningsindex (Medarbetarengagemang SKR).

• Nöjdaste resenärerna i landet (Kollektivtrafikbarometern).

• Sveriges bästa sjukhusmat (Nationell patientenkät).

I hela regionsverige ser vi oerhört stora utmaningar. Läget är minst sagt tufft, Sveriges kommuner och regioner beräknar att landets regioner går mot ett underskott på 22 miljarder kronor. Vi läser om storvarsel i vårdsektorn. Det är helt fel väg att gå när befolkningen blir allt äldre, inser vi nog alla. Det behövs fler i vården, inte färre. Att andra regioner tvingas till varsel i detta läge är bedrövligt.

I SCV-ledda Region Kalmar läns verksamheter blir det inga varsel. Vi ska ta oss genom den rådande krisen utan att behöva genomföra några personalhyvlingar eller behöva sänka kvalitén på Sveriges bästa hälso- och sjukvård. Det blir en tuff utmaning som kräver att vi dels effektiviserar för att nyttja resurser på bästa sätt, dels håller i investeringar i våra verksamheter och framtidens lokaler. Vi ska minska hyrbemanningen och samtidigt fortsätta med förra årets satsning om 30 miljoner kronor på medarbetarna som arbetar kvällar/nätter och helger inom vården. Under de kommande tre åren ska Region Kalmar län investera 2,6 miljarder kronor i byggnationer för att framtidssäkra hälso- och sjukvården i länet. Det handlar bland annat om MR-kamera i Västervik, försörjningsbyggnad i Oskarshamn och hälsocentraler på flera platser i länet.

undefined
"I SCV-ledda Region Kalmar läns verksamheter blir det inga varsel. Vi ska ta oss genom den rådande krisen utan att behöva genomföra några personalhyvlingar eller behöva sänka kvalitén på Sveriges bästa hälso- och sjukvård", lovar SCV-majoriteten.

Under den här krisen ska vi i SCV-majoriteten också se till att tillvarata de förändringsmöjligheter som finns. Det rör sig inte minst om nya digitala lösningar och nya samverkansmetoder. Utveckla digitala kallelser, förstärkt 1177 på telefon och stärkt samverkan mellan våra sjukhus och hälsocentraler.

I vår budget och plan sätter vi i SCV-majoriteten även tillgängligheten och tillväxten på landsbygden som fortsatta fokusområden. Med uteblivna skattelättnader på biogas och en sviktande världsekonomi har vårt län stora utmaningar framför sig. Vi vet med oss sedan innan att vårt industrilän alltid påverkas kraftigt av kriser och är inte sällan först in och sist ur kriser. Genom den här budgeten säkrar vi upp våra planerade investeringar över hela länet. Samtidigt håller vi i påverkansarbetet kring länets infrastruktur och arbetet för en levande landsbygd.

Till skillnad från den nuvarande regeringen har vi i Region Kalmar län inte glömt bort vikten av vår tids ödesfråga med den gröna omställningen. I budget och plan gör vi i SCV-majoriteten det vi kan i regeringens motvind för att säkra hållbarheten i regionens verksamheter, livsmedelsförsörjningen och utvecklingen i länet samt energieffektivisera Region Kalmar län.

SCV-majoritetens mål är ett tryggt Region Kalmar län för alla bo, leva och utvecklas i. Det kräver att vi nu i ett tufft läge tar ansvar för regionens ekonomi och framtidssäkrar regionens verksamheter. Som majoritet har vi i SCV varken råd eller lust att komma med fantasiberäkningar eller luftslott. Vi säkrar upp regionens verksamheter och skapar förutsättningar för en region som når toppresultat även i framtiden. SCV-majoriteten tar ansvar och når resultat.