Satsa på lärarna nu – som i grannkommunerna!

"Ska vi ha en förskola och skola i toppklass, måste vi också tillföra resurser", skriver debattörerna.
"Ska vi ha en förskola och skola i toppklass, måste vi också tillföra resurser", skriver debattörerna.

Västerviks skolor och förskolor står inför en rad utmaningar.

Debatt 22 mars 2022 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi saknar behöriga lärare, det finns förskolor utan en enda legitimerad förskollärare och färre elever lämnar grundskolan med godkända betyg. Antal elever mellan 16 och 20 år som inte har fullföljt gymnasiet är alltför stor. Ovanpå detta arbetar vi alla med att ta igen allt som vi gick miste om under pandemin.

Vi står också inför att ta emot människor som flyr från kriget i Ukraina. Lärarförbundet i Västervik tycker det är en självklarhet att vi ska ta emot de som flyr och vi ska kunna erbjuda dem bra förskola och skola i solidaritetens tecken.

Att möta dessa utmaningar läggs på en lojal och hårt arbetande men utarbetad lärarkår, som har gjort allt för att kunna sköta sitt uppdrag under pandemin. Vi har kämpat för att ställa om och inte ställa in, och många av oss har fått jobba dubbelt och ibland trippelt.

Vi är oroliga över att vi redan nu hör att flera av våra förskolor och skolor har svårt att klara sin budget, och signalen från några är att de behöver minska sin personal eller göra sina elevgrupper större. Budgetmodellen att ha minus en procent som ramjustering leder ofta till ren besparing i våra verksamheter. Ett exempel är gymnasiet där det efter 2020 års neddragning inte finns så mycket kvar att ta av, där har vi redan klasser med över 30 elever i vissa program. Vi är klart bekymrade över det ekonomiska läget för barn- och utbildningsförvaltningen just nu.

När vi i Lärarförbundet lyfter förslag för att höja lärarnas status får vi höra argumentet att det är svårt att göra detta inom budgeten. När vi till exempel tar upp frågan om lönelyft, ställs det emot att ökad lönesatsning kan resultera i att det behöver slås ihop förskolor och skolor, eller göra barngrupper och klasser större för att kunna klara det inom de ekonomiska förutsättningar som finns.  Det betyder att om våra lärare och skolledare ska få marknadsmässiga löner, ställs löneökningen emot att få högre arbetsbelastning, vilket vi inte tycker är rätt.

I våra grannkommuner görs det särskilda satsningar för förskollärare, lärare och skolledare. Oskarshamn satsar cirka tre miljoner extra på sina grundskollärare och en miljon för att korrigera efter lönekartläggningen för sina förskollärare. Vimmerby gör en särskild satsning på sina grundskollärare och Mörbylånga har budgeterat tre procent för löneökningar. 

I Västervik ser vi i år inga satsningar i budgeten utan många av våra medlemmar kommer att få en reallöneminskning – utrymmet i budgeten är två procent medan inflationen är nu i februari på fyra och en halv procent. Här hoppas vi på att till nästa årsbudget se en ordentlig satsning på att öka lärarnas status.

För att vi inte ska förlora kollegor, tappa i kvalitet på lång sikt, eller försämra resultaten ytterligare, behövs att det vågas satsa på oss lärare. Nu är det dags att sätta handlingar bakom orden, ska vi ha en förskola och skola i toppklass, måste vi också tillföra resurser.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa