Säkerheten är viktig hos oss idag – liksom 2014

Svar på ledartexten "Så har Sveriges Radio tummat på säkerheten" den 28 juni.

Debatt 3 juli 2022 16:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Daniel Åkerman blandar friskt mellan att referera, dessutom bristfälligt, om fakta kring Daletprojektet som upphandlades och sedan avslutades innan textsystemet togs i bruk. Detta då det inte levde upp till det som utlovats. Vi avbröt därför projektet 2016. Dessutom finns flera påståenden i ledartexten om vår attityd till säkerhetsfrågor som inte alls stämmer.

Det första som är viktigt att påpeka att vi både 2014 och idag 2022, tar säkerhetsfrågorna på största allvar och med hög prioritet. Detta kräver både vår verksamhets, våra anställdas många gånger utsatta situation och omvärldens förändring. Så vi tar alla risker på allvar och viftar inte bort något. Men faktum kvarstår, att några belägg för att någon form av otillbörligt intrång eller påverkan kopplat till Daletprojektet mellan 2014-2016 skett, finns inte under eller efter de aktuella åren.

Vad vi dock gjort i intervjuer är att redogöra för varför inte de personer som beskrivs i DN-artikeln som refereras i ledaren inte säkerhetsprövades under projektet 2014-2016. Orsaken var kort och gott att de inte hade access till material som krävde det. Material som är avgörande och säkerhetsskyddsklassificerat för att vi ska klara vårt beredskapsuppdrag är inte digitaliserat. Att få tillträde till Radiohuset för att arbeta som konsult kräver inte detta per automatik, det är den uppgift du har att utföra som avgör vilken typ av kontroller som behöver göras. Dessutom har inte ens alla anställda fri access till alla utrymmen i Radiohuset.

Ingenting av detta handlar om att lämna beslut till det upphandlade företaget, vi gör vår egen bedömning.

Det är riktigt som texten anger att säkerhetsskyddslagen ändrades 2019, men att påstå att vår attityd till säkerhet inte gjort det är helt enkelt inte sant. Vår medvetenhet har varit hög länge, och den är ännu högre idag än vad den nog någonsin varit. För det är så det måste vara, utvecklingen inom både IT-säkerhetsfrågor och andra säkerhetsfrågor går snabbt. Vi är medvetna om det, vi spenderar mer resurser på detta område än någonsin tidigare och tyvärr lär den trenden fortsätta därför att situationen kräver det.

Läs gärna mer om projektet här: https://sverigesradio.se/artikel/projektet-avslutades-2016.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa