Så vill vi lösa situationen med nya konstgräsplanen

Det finns både miljö- och idrottsmässiga aspekter att ta hänsyn till vid bygget av en ny konstgräsplan, och kommunen försöker i en insändare svara på några av de frågor som kommit in från allmänheten.

Det finns både miljö- och idrottsmässiga aspekter att ta hänsyn till vid bygget av en ny konstgräsplan, och kommunen försöker i en insändare svara på några av de frågor som kommit in från allmänheten.

Foto: Tobias Skagerström

Debatt2023-12-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändarna ”Planerna på konstgräs strider mot kommunens miljöansvar” (2023-12-06) och 
”Hoppas inte möjligheten till skidåkning försvinner” (2023-12-13).

Hej och tack för era insändare!

Vi har arbetat intensivt under lång tid för att hitta en bra plats för en ny konstgräsplan, då den gamla på Bökensved dels har nått sin tekniska livslängd för flera år sedan och dessutom inte längre får plats i sin fulla storlek när idrottsområdet nu byggs om med bland annat en ny arena.

Fotbollen i Västerviks kommun är den överlägset största idrotten sett till antalet aktiva föreningar och utövare i alla åldrar. I hela kommunen finns det under sommarhalvåret ett 30-tal spelbara gräsplaner i olika storlekar, men behovet av en ny konstgräsplan i Västervik för spel på andra årstider är stort då kommunen strax saknar en plan. Därför är det glädjande att processen nu har nått så långt att upphandlingen är klar, en leverantör har fått så kallat tilldelningsbeslut och byggnationen kan inledas så snart som i mars. Om allt går enligt plan kan den nya konstgräsplanen stå klar nära den befintliga bilparkeringen vid motionsområdet under juni 2024.

Arbetet med denna fråga har inte varit helt enkelt, då andra alternativa platser som utretts efter hand har visat sig vara olämpliga av olika skäl. Den här nu beslutade platsen har i slutändan visat sig vara lämplig på de sätt som de övriga inte varit och därför har arbetet fortsatt.
Vi har förståelse för att placeringen av ny anläggning kan passa mindre bra för några, men den yta som vi nu tar i anspråk används redan idag för just fotboll och i dialogen med de lokala fotbollsklubbarna har vi gemensamt kommit fram till att detta är den mest lämpliga platsen.

Vi har ambitionen att göra vad vi kan för att göra så lite intrång som möjligt på miljön och övriga verksamheters närområden. När det gäller skidåkning vid Karstorps Motionscenter kommer inte planens placering att äventyra möjligheten att åka skidor, då spåren kommer att kunna ledas förbi den kvarvarande befintliga gräsytan mellan planen och skogen.

När det gäller miljöaspekten så är vi medvetna om de aktuella diskussioner som finns om materialval för att göra konstgräsplanen spelbar. Vi har varit mycket noga med att påtala och beskriva att projektet ska följa Svenska Fotbollförbundets vägledning och alla rekommendationer för hur en konstgräsplan ska anläggas på ett säkert och så miljövänligt sätt som möjligt. Vi kommer att stängsla in konstgräsplanen på ett beprövat sätt med träsarg och borststationer vid in- och utpassage som ska hindra material att nå omgivande natur. Avrinnande dagvatten ska också filtreras innan det når övriga dagvattennätet.