Så undviker vi jävssituationer i nämnderna

Vid kommunfullmäktigemötet i oktober i Västervik kommer ett stort antal personer att nomineras och väljas till ett antal styrelser och nämnder.

Debatt 24 september 2022 07:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är en liten kommun och därför kan gränsdragningar behöva göras utifrån nedanstående resonemang:

Om vi väljer skolfolk till barn- och utbildningsnämnden och folk från socialförvaltningen till socialnämnden samt byggnadsfolk till miljö- och byggnadsnämnden, kan egenintressen kollidera med rollen som politiker, lojalitetskonflikter uppstå samt riskera objektiviteten i enskilda beslut. Hur sätter till exempel en rektor lönen för en skolpersonal, som är både arbetstagare och arbetsgivare?

I riksdagen har man resonerat kring någon kortare eller längre paus innan man går till näringslivet inom ett område man beslutat i, i direkt anslutning till avslutande av mandat som riksdagsman. Det borde rimligtvis vara detsamma att någon form av uppehåll praktiseras innan man går in i sitt egna yrkesområdes nämnd för att förebygga olika former av jävssituationer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa