Så står regionen pall i lågkonjunkturen

En ansvarstagande och seriös budget för hela Region Kalmar län. Det har varit målet när vi i SCV-majoriteten tagit fram det budgetförslag som nu ska beslutas om på veckans regionfullmäktige.

Lena Granath (V), Angelica Katsanidou (S) och Karin Helmersson (C) och deras kollegor i regionstyrelsen har tagit fram sin första gemensamma budget, som ska upp på bordet på veckans regionfullmäktige.

Lena Granath (V), Angelica Katsanidou (S) och Karin Helmersson (C) och deras kollegor i regionstyrelsen har tagit fram sin första gemensamma budget, som ska upp på bordet på veckans regionfullmäktige.

Foto: Martina Gradian

Debatt2022-11-24 05:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots tufft ekonomiskt läge finns det utrymme för några viktiga satsningar, bland annat på medarbetarna inom vården som arbetar på obekväma arbetstider och på den nära vården.

Ut ur askan in i elden. Så har det stundtals känts i Regionsverige den senaste tiden. Vi har vandrat från kris till kris. För inte alltför längesedan utsattes hela Hälso- och sjukvårdsverige för sin största prövning i modern tid.

Utan den dåvarande socialdemokratiska regeringen med Centerpartiet och Vänsterpartiet som samarbetspartier och det ekonomiska stöd som tillgängliggjordes hade regionen befunnit sig i en ännu svårare situation. Över 22 miljarder sköts till för att säkra välfärden. Vi upplevde att samhällets alla nivåer gjorde sitt yttersta för att dra sitt strå till stacken och mildra coronapandemins framfart.

Nu befinner vi oss i en ny kris. En ekonomisk sådan med skenande inflation, stigande räntor och en världsmarknad i gungning. Vi kunde ta oss genom pandemin på grund av en stark ekonomi i vår region i samklang med en regering med samarbetspartier som såg till att ta ansvar för välfärden. Den historiskt stabila ekonomin i vår region har vi nytta av under den här ekonomiska krisen. Vi har sparat i ladorna under de goda åren vilket tillåter oss att nyttja det vi sparat för att slippa nedskärningar.

Det finns dock en mycket tydlig och talande skillnad mellan situationen vi befann oss i under pandemin och den vi befinner oss i nu. Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att minst 20 miljarder behövs i ökade statsbidrag från regeringen för att kommuner och regioner ska slippa skära ner i förhållande till behoven. När den högerkonservativa regeringens budget kom blev det endast 6 miljarder. Det vi ser är en högerkonservativ regering som tillsammans med SD verkar vilja göra sitt yttersta för att slakta välfärden.

Vår regions historiskt sett stabila ekonomi innebär ändå att vi kan genomföra några viktiga satsningar. Det handlar om att stärka medarbetarna som jobbar på de mest obekväma arbetstiderna. Jobbar man i en dygnet-runt verksamhet ska det tydligt speglas i lönekuvertet. Vi ser också till att satsa på framtidens nära vård. Det handlar om att fortsätta öka andelen med fast läkarkontakt och att höja kontinuiteten så länsbor slipper träffa olika läkare vid varje besök.

Vi befinner oss i en svår situation men vi kommer att ta oss igenom även detta. Vi kommer under den här tiden se till att värna vården och utvecklingen i hela länet. Till skillnad från den högerkonservativa regeringen har vi inte heller glömt bort vikten av den gröna omställningen. Den tid av ekonomisk osäkerhet som vi befinner oss i kommer att ha ett slut. Då kommer vi att vara redo att sjösätta viktiga utvecklingsreformer.

Vi i SCV-majoriteten ser till att ta ansvar för Region Kalmar län och dess ekonomi. Vi genomför endast satsningar som vi tydligt kan finansiera krona för krona. Dessutom fortsätter vi med våra miljardinvesteringar på våra sjukhusområden och hälsocentraler helt utan att ta externa lån. Det är ett seriöst och ansvarstagande arbete som vi välkomnar fler partier till istället för att komma med luftslottbudgetar och ofinansierade förslag. Länsborna kan känna sig trygga i att de i SCV-majoriteten finner ett seriöst styre som på allvar värnar om välfärden och Region Kalmar läns bästa.