Så ska Europas säkraste byggbransch bli ännu säkrare

”Man klämdes fast på byggarbetsplats”, ”Föll från ställning” och ”Träffades av träbalkar”. Det är tre fruktansvärda rubriker kopplade till byggbranschen från året som gått. Under 2023 krävs att alla arbetsgivare kavlar upp ärmarna och ökar takten i arbetet för en olycksfri byggbransch.

"Under 2023 krävs att alla arbetsgivare kavlar upp ärmarna och ökar takten i arbetet för en olycksfri byggbransch", skriver Martin Endunge på Byggföretagen Syd.

"Under 2023 krävs att alla arbetsgivare kavlar upp ärmarna och ökar takten i arbetet för en olycksfri byggbransch", skriver Martin Endunge på Byggföretagen Syd.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-01-12 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2000-talet har inneburit stora förbättringar av arbetsmiljön i byggbranschen. Den arbetsrelaterade ohälsan i byggsektorn har minskat påtagligt. Anmälningar av arbetssjukdomar minskar och antalet arbetsolyckor sjunker. De som jobbar i branschen har färre sjukdagar och bättre psykosociala arbetsmiljö än genomsnittet för svenskt arbetsliv. Faktum är att Sverige i en internationell jämförelse idag tillhör de länder som har lägst olycksfallsfrekvens och lägst antal omkomna i arbetsolyckor, enligt Eurostats statistik över byggverksamhet i Europa.

Framstegen inom arbetsmiljö beror främst på ansvarstagande företag som engagerar sig i frågan. Men det är också en följd av Byggföretagens systematiska arbete för en säkrare arbetsmiljö. Våra arbetsmiljörådgivare ger kontinuerligt råd och stöd till medlemsföretag. Sedan 2021 är säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. I Byggbranschens Säkerhetspark kan man reflektera och diskutera kring vanliga riskmiljöer.

Under 2023 fortsätter Byggföretagens arbete för en tryggare och säkrare byggbransch. Ska byggbranschen kunna trycka ned olyckssiffrorna än mer krävs ett brett engagemang:

  • Företagen måste fortsätta engagera sig i arbetsmiljön och involvera sina medarbetare i arbetet för att stärka säkerhetsarbetet. Här finns gott om goda exempel att inspireras av. 
  • Arbetsmiljöverket måste göra fler inspektioner och kontroller för att säkerställa arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatserna.
  • Beställare i alla led måste ställa uppföljningsbara arbetsmiljökrav på de entreprenörer som anlitas.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Men allt arbetsmiljöarbete kräver samverkan mellan parterna ute på arbetsplatserna. Därför vill vi också se fackförbundens skyddsombud som en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Dessa ska självklart ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet mot en nollvision.

Alla vi som jobbar och kämpar med arbetsmiljöfrågor önskar att 2023 blir ett år då vi tar nya steg mot nollvisionen. Ett år där vi alla bryr oss om varandra, säger till om något är fel, klappar varandra på axeln när man har gjort något bra, bryr sig om kollegan och jobbar mer säkert än dagen innan. Vi är inte nöjda förrän byggbranschen är fri från olyckor.