Så ska eftersatt förlossningvård tryggas

På en pressträff för cirka ett år sedan meddelade sjukvårdsminister Acko Ankarberg (KD) samt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) att Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en nationell plan för förlossningsvården. Nu i dagarna har Socialstyrelsen lämnat över förslaget av nationell plan för vård, förlossning och graviditet och tiden efter till regeringen.

Region Kalmar län får 36 miljoner under 2024 för att fortsätta utvecklingsarbetet inom förlossningsvården.

Region Kalmar län får 36 miljoner under 2024 för att fortsätta utvecklingsarbetet inom förlossningsvården.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2024-02-05 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att trygga förlossningsvården och ge bättre förutsättningar måste vara en av Sveriges främsta jämställdhetsåtgärder. Socialstyrelsen lyfter sex prioriterade utvecklingsområden. Mer sammanhållen vårdkedja, stärkt vård till gravida och nyfödda med särskilda behov, stärkt kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet till aktuell kunskap, mer samordnad och jämlik förlossningsvård samt stärkt och utvecklad eftervård.

Förlossningsvården har länge varit eftersatt och det finns regionala skillnader vilket regeringen nu vill ändra på. Förlossningsvården i Region Kalmar län visar i senaste statistiken från 2022 att 9 av 10 kvinnor känner sig trygga, medan det i eftervården finns förbättringsområden. Många kvinnor vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp med fysiska och psykiska besvär efter graviditet och förlossning.

I år avsätter regeringen 1,5 miljarder kronor till en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. För Region Kalmar län innebär det 36 miljoner under 2024 för att fortsätta utvecklingsarbetet inom förlossningsvården. Kristdemokraterna i regering gör skillnad. För oss är en grundprincip att hälso- och sjukvården ska vara behovsstyrd, god, lättillgänglig, jämlik och jämställd. 

Margreth Johansson (KD)
Ledamot regionfullmäktige Kalmar län
Ordförande kvinnoförbundet Kalmar län