Så når vi en digital och fossilfri sjöfart

Med Europas längsta kust är det naturligt att nästan allt gods som kommer till, och lämnar, Sverige går med sjöfart. Det innebär att ett effektivt och väl fungerande sjöfartssystem är nödvändigt för att Sverige ska fungera. Dessutom sysselsätts fler än 100 000 svenskar inom sjöfartsbranschen.

Sjöfartsverket planerar att driva alla sina hundra egna fartyg med fossilfria alternativ i framtiden.

Sjöfartsverket planerar att driva alla sina hundra egna fartyg med fossilfria alternativ i framtiden.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-03-21 05:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Digitaliseringen inom sjöfarten är nödvändig. Ett exempel är utvecklingen inom trafikledning och informationsdelning i anlöpsprocessen, vilket gör att fartyg kan optimera sin sjöresa och bidra till betydande besparingar av såväl bränsle som utsläpp. Vi vill uppnå ”just-in-time-anlöp” som innebär att fartyget kan planera sin ankomst till en hamn. Denna effektivisering och koordinering av fartygsanlöp skapar också betydligt bättre planeringsförutsättningar hos de olika aktörer som är involverade i hamnanlöp och skapar ökade förutsättningar att integrera sjöfarten i det totala transportsystemet. En kraftsamling inom sektorn behövs för att få till detta. 

Fossilfrihet är en annan stor utmaning för sjöfarten, då fartyg har lång livslängd och kan operera i upp till 50 år, eller ännu längre. Omställning inom sjöfarten tar tid, även om svenska rederier ligger i framkant. Vi är i början av omställningen och det krävs fortfarande innovationer och en gemensam syn på bränsleval och bränsleförsörjning för sjöfarten. 

Alla Sjöfartsverkets drygt hundra egna fartyg planerar vi att driva med fossilfria alternativ i framtiden. Framförallt våra stora isbrytare står för 80 procent av våra utsläpp. Här är vi precis i starten på att byta ut två av våra äldre isbrytare. Våra nya isbrytare kommer att kunna drivas med fossilfria alternativ och är designade att hålla högsta miljöklass. Vi uppmanar till en bra uppslutning inom sjöfartsklustret att följa med i omställningen.

UAS (drönare) är ett annat område som är högaktuellt för oss på Sjöfartsverket. Idag inspekterar vi isläget i farlederna genom att rekognosera med isbrytare, vi söker efter försvunna personer med helikopter och båtar, vi använder båttransporter när vi kontrollerar fyrar och vi positionerar bojar och prickar med hjälp av farledsfartyg. Att ersätta med drönare sparar både bränsle och minskar utsläpp. 

Framtiden är ljus för sjöfarten. Sverige har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett land som är starkt beroende av sjöfart. Samtidigt finns det möjligheter för utveckling. 

Det råder ingen platsbrist på sjön.

Sjöfartsverket planerar att driva alla sina hundra egna fartyg med fossilfria alternativ i framtiden. Framförallt de stora isbrytarna står för stora utsläpp.
Sjöfartsverket planerar att driva alla sina hundra egna fartyg med fossilfria alternativ i framtiden. Framförallt de stora isbrytarna står för stora utsläpp.