Så kapades väntetiderna till 1177 på telefon

Har du ringt 1177 på senaste? Då kan du ha märkt att väntetiderna är betydligt kortare än tidigare. Genomsnittsväntetiden har nämligen kapats från 22 minuter till cirka 7 minuter. Ett strålande resultat till följd av en ny modell utan samverkansavtal.

Väntetiden när man ringer till 1177 har kapats från i genomsnitt 22 till sju minuter. Det är ett resultat av en ny modell utan samverkansavtal, menar debattörerna.

Väntetiden när man ringer till 1177 har kapats från i genomsnitt 22 till sju minuter. Det är ett resultat av en ny modell utan samverkansavtal, menar debattörerna.

Foto: Ellen Nielsen-Kindstrand/arkiv

Debatt2024-04-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss i SCV-majoriteten har vi varit tydliga med att 1177 på telefon är ett område vi punktmarkerar. 1177 på telefon syftar till att svara på frågor, ge egenvårdsråd och hänvisa invånare vidare till rätt vårdnivå. Men att nå fram till rådgivningen har under en längre tid varit en alltför utdragen process. Därför upprättades en handlingsplan med en rad åtgärder för att råda bot på detta. Detta ledde fram till att vi i höstas gick ur det tidigare nationella samverkansavtalet vilket i ett slag halverade väntetiden. Trots att antalet samtal varit färre har vi inte tummat på vare sig kvaliteten eller bemanningen. I Kalmar län har 1177 på telefon fortsatt varit bemannad med sjuksköterskor och varit tillgänglig dygnets alla timmar. Det i samband med färre antal samtal in har varit ett vinnande koncept för att minska väntetiderna.

I SCV-majoriteten ser vi korta väntetider som en nyckel för att den som behöver ska få rätt vård i rätt tid. Vi har tidigare sett hur längre väntetider på just 1177 kan medföra besök på akutmottagning, helt i onödan! Om man åker till akuten utan egentliga behov av akutvård är det inte bara fyra gånger så dyrt, man får inte heller precis den vård man behöver. Vård efter behov ska alltid gälla i Region Kalmar län och om det inte är ett verkligt akut behov då blir man bäst tillgodosedd genom sjukvårdsrådgivningen på 1177 och sedan på den hälsocentral som man är listad på.

Vi vill skapa god och nära vård på riktigt, en lättillgänglig rådgivning på telefon och online kan hjälpa människor att hitta rätt och få det stöd de behöver. Samtidigt gäller det att vi håller i rådgivningens kvalitet och gör förbättringar som är hållbara i längden. Den halvering av väntetiden som vi sett de senaste veckorna hade inte varit hållbar om verksamheten inte hade jobbat systematiskt med en rad andra förrättningar i organisationen, dokumentationstider, rätt bemanning och tydlighet om vilka samtal som ska hänvisas vidare. Tillgänglighet är i sig ett oerhört eftersträvansvärt mål men om det är på bekostnad av kvaliteten på själva vården eller rådgivningen är det inte mycket värt för den enskilde. Just därför är det särskilt glädjande att vi hittat en väg fram som gör att väntetiderna sjunker utan att vårdrådgivningens kvalitet gör detsamma.

Som många av Region Kalmar läns övriga goda resultat gäller det att vi hålla i framstegen som gjorts. Vi i SCV-majoriteten nöjer oss såklart inte heller med dessa framsteg, utan tar snarare dem som ett kvitto på att Region Kalmar län är på rätt väg. Väntetiderna till 1177 på telefon får inte tillåtas att återgå till tidigare nivåer. Från vår sida i politiken måste vi fortsatt se till att punktmarkera frågan och möjliggöra det fantastiska arbete som alla de som arbetar med vårdrådgivningen gör. Det är när rätt förutsättningar för medarbetarna finns som de allra bästa resultaten uppstår för patienterna. I vårt län har vi goda erfarenheter av detta. Nationella patientenkäter, den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern, granskningar från Socialstyrelsen och öppna jämförelser visar alla på att Region Kalmar län och dess medarbetare levererar en hälso- och sjukvård i toppklass.

Mattias Adolfson (S)
Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsberedningen

Emmy Ahlstedt (C) 
Regionråd med ansvar för primärvården

Lena Granath (V)
Regionråd med ansvar för medarbetarfrågor