Så kan vi underlätta ett flexibelt arbetsliv

Eva Wikström, vd för Omställningsfonden, skriver att det bör bli lättare att byta yrke.
Eva Wikström, vd för Omställningsfonden, skriver att det bör bli lättare att byta yrke.

Fyra av fem svenskar är positiva till att byta yrke vid uppsägning – om de får stöd och hjälp med kompetensutveckling.

Debatt 28 november 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det visar en ny Sifoundersökning från Omställningsfonden. Beslutsfattare och arbetsgivare bör göra det lättare för de nästan 30 000 anställda inom Kalmar läns välfärdssektor att vidareutbilda sig eller byta karriär.

Vi tillbringar en tredjedel av vår vakna tid på jobbet, och för de flesta av oss betyder arbetet mer än en återkommande lön. Att jobba är en källa till utveckling och på arbetsplatsen skapar vi sociala relationer. En uppsägning kan därför skapa otrygghet, besvikelse och kanske till och med skamkänslor. Så behöver det inte vara.

I dag förändras arbetsmarknaden snabbt, och Kalmar läns anställda måste förhålla sig till såväl ny teknik som digitalisering och verksamhetsutveckling. Ibland innebär det att jobbet byter skepnad, i vissa fall att det helt försvinner. Samtidigt blir det svårare att hitta rätt kompetens; i välfärdssektorn där vi verkar, behövs en halv miljon nya medarbetare fram till 2026.

En ny undersökning av Omställningsfonden, en kollektivavtalsstiftelse i välfärdssektorn som främjar karriärväxling, visar att 79 procent av svenskarna är positiva till att byta yrke vid en uppsägning, under förutsättning att de får stöd och kompetensutveckling. Men om det ska vara möjligt kan en jobbsökare inte, som i dag, tvingas att åka 70 mil mellan Ödeshög och Umeå för att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare. Förutsättningarna för omställning måste förbättras. Därför föreslår Omställningsfonden följande:

1. Stöd för livslångt lärande. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan uppdrag att främja omställning för yrkesverksamma, exempelvis genom att anpassa kursutbudet. Åldersgränserna för att ta studielån bör höjas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Du ska ha samma möjlighet till vidareutbildning oberoende av om du bor i Stockholm, Kalmar eller Pataholm. Det bör alltid gå att tentera kurser på närmsta högskola.

3. Ta hjälp vid uppsägningar. Vi uppmuntrar arbetsgivarna i Kalmar läns välfärdssektor att oftare ta hjälp av Omställningsfonden vid uppsägningar. Av de som lämnade vårt program 2018 fick 81 procent nytt jobb och 10 procent började studera.

En uppsägning är givetvis en dramatisk händelse för den som drabbas, men som Sifoundersökningen visar, behöver det inte bli ett trauma. Med rätt stöd och kompetensutveckling kan Kalmar läns arbetsgivare bidra till att alla som kan och vill ska ha ett arbete att gå till, nu och i framtiden. 

Ämnen du kan följa