Så kan vi rädda det svenska skogsbruket

Skogsstyrelsen har meddelat att det nu införs en ny ordning i det svenska skogsbruket men som även kommer att påverka jordbruket och andra sektorer där verksamhet och människor finns.

Debatt 19 februari 2022 05:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förändringen innebär bland annat att skogsägare är skyldiga att visa hänsyn till alla fågelarter på individnivå eftersom de är fridlysta enligt artskyddsförordningen samt ta hänsyn en rad andra fridlysta växter och djur.

Nu agerar Centerpartiet i riksdagen mot dessa dumheter! Det krävs ingen raketforskning för att räkna ut att detta kommer att få stora negativa konsekvenser för svenskt skogsbruk där det i princip innebära att det blir omöjligt för skogsägare att bruka sin skog, något som Centerpartiet varnat för under en längre period. Detta är också ytterligare ett bevis hur Sveriges regering och deras myndigheter ständigt överimplementerar den förordningar som kommer från EU.  

I ett avgörande från EU-domstolen konstateras att det svenska regelverket för skyddet av fåglar är strängare än vad EU-kräver, men också att det är tillåtet om Sverige väljer att ha det så. Därmed är det den svenska lagstiftningen som nu behöver ändras och regeringen kan inte fortsätta att gömma sig bakom EU. Centerpartiet anser att Sverige ska lägga sig på den miniminivå som EU-kräver, vilket ändå ger ett långtgående skydd.  

Det är nu helt avgörande för svenskt skogsbruks framtid att regeringen nu agerar snabbt och vidtar åtgärder. Regeringen måste snabbt göra ändringar i artskyddsförordningen och genomföra den delen i artskyddsutredningens förslag som innebär att de två EU-direktiven implementeras genom olika paragrafer, det vill säga att man ska skilja mellan sällsynta arter och alla vilda fåglar. Centerpartiet anser också att regeringen måste vidta åtgärder så att egendomsskyddet säkerställs, det vill säga att ersättning ska utgå när pågående markanvändning avsevärt försvåras av artskyddsskäl.  

För att sätta press på regeringen och att få dem att skyndsamt agera så lämnade Centerpartiet den 17/2 2022 in ett utskottsinitiativ i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott där vi föreslår att riksdagen ska ge ett tillkännagivande till regeringen att ändra lagen och instruktionerna till Skogsstyrelsen så att denna överimplementering av EU-direktiven snabbt får ett slut.  

Vi hoppas att Centerpartiet får stöd i detta från övriga oppositionspartier och att dessa visar att de inte bara pratar om vikten av svensk landsbygd och svenskt skogsbruk utan att de också agerar för att få till en förändring.

Stihna Johansson Evertsson (C), Högsby, riksdagskandidat  
Lars Sandberg (C), Vimmerby, riksdagskandidat
Karin Helmersson (C), Nybro, regionråd
Anders Johansson (C), Mönsterås, kommunstyrelsens ordförande
Anders Åkesson (C), Kalmar, riksdagsledamot  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa