Så kan vi bryta det politiska dödläget

Vi socialister söker en väg ut ur det politiska dödläge som råder såväl i vår kommun som i hela Sverige. Ett dödläge där vi medborgare får ungefär samma politik oavsett politiskt styre och där vi är undanskuffade från den politiska makten.

Debatt 30 augusti 2022 07:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi eftersträvar ett samhälle präglat av trygghet, delaktighet och gemenskap. Vi är långt från detta mål men vi kommer inte väja för några svårigheter eller konventioner. Vi håller oss ifrån de upptrampade stigar andra partier följer, de stigar som fört oss till det Sverige vi har idag.

I dagspolitiken visar sig vårt vägval i att vi som enda parti konsekvent säger nej till nedskärningar i välfärden. Vi visar i vårt budgetförslag för Västerviks kommun hur en sådan budget kan se ut. Genom att slakta några heliga kor får vi mer pengar till det viktiga. Genom att spara in på politikerlöner, PR, med mera och genom att inte budgetera för ett överskott visar vi krona för krona hur nedskärningarna skulle kunna stoppas. 

Förutom nedskärningsstopp skapar vi utrymme för att hjälpa de mest behövande eleverna genom en stärkt resursskola och elevhälsa. Vi är också det parti som vill satsa mest på kommunens sämst betalda medarbetare. Det skulle motsvara cirka 2 500 kr i månaden utöver ordinarie löneförhöjningar om det fördelades jämt över kommunens undersköterskor. 

Detta är möjligt att göra här och nu, men vi lägger också fram en riksdagspolitik som möjliggör en totalrenovering av välfärden och mycket mer därtill. Ett axplock från vårt valmanifest: statlig elproduktion med ett maxpris för konsumenten på 40 öre per kilowatt, svenskar ska inte betala mer för el producerad i Sverige. Arbetslösa ska anvisas och ges arbete inom ett bristyrke, alla ska vara med och bidra till samhället och arbetslöshet är en onödig kostnad för individ och samhälle. Ingen pensionär ska ha mindre än 17 000 kr i månaden efter skatt, de som har byggt vårt samhälle ska kunna ha livskvalitet. Skatterna ska sänkas för låg- och medelinkomsttagare och höjas för de rikaste, vi som med vårt arbete bygger upp samhället ska få större del av det värde vi skapar.

Vår rikspolitik bygger på offentliga satsningar som sätter fart på ekonomin och minskar slöseriet och snedfördelningen av resurser i samhället.

Om fler av oss som knegar varje dag, går på pension eller studielån, ger oss in i kampen om vem som ska styra i samhället, om vi tar ratten från proffspolitiker och den ekonomiska eliten, då är en annan väg möjlig – ut ur det politiska dödläget, in i framtidens samhällsbygge.

Emilia Lönegren
Marcus Molin
Jacob Hoffsten
Socialisterna - Välfärdspartiet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa