Så kan vården i Kalmar län bidra till bättre folkhälsa

Åtta av tio svenskar vill hellre ha fysisk aktivitet på recept än traditionella läkemedel. Trots det är metoden kraftigt underutnyttjad. Genom ett mer förebyggande arbete, med hälsosamtal och fysisk aktivitet på recept, kan Kalmar län få friskare befolkning och spara vårdkostnader, skriver Mai-Lis Hellénius och Per Nilsson i regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet.

Vi har aldrig rört oss så lite som nu, konstaterar debattörerna. Och det är starkt kopplat till hälsa och livslängd. "Svensk hälso- och sjukvård spelar en viktig roll i det arbetet och satsar alltmer på att förebygga ohälsa", skriver de bland annat.

Vi har aldrig rört oss så lite som nu, konstaterar debattörerna. Och det är starkt kopplat till hälsa och livslängd. "Svensk hälso- och sjukvård spelar en viktig roll i det arbetet och satsar alltmer på att förebygga ohälsa", skriver de bland annat.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-04-17 05:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska barn och ungdomar sitter i dag stilla nio till tio timmar om dagen – och vi vuxna tyvärr är inte mycket bättre. I Kalmar län är 18 procent av alla vuxna stillasittande i mer än tio timmar av sin vakna tid varje dag, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Vi har aldrig rört oss så lite som nu.

Samtidigt vet vi att fysisk aktivitet har stark positiv effekt på såväl mental som fysisk hälsa. En stor studie visade nyligen att 10 000 steg om dagen minskade risken för demens med 50 procent. Risken att drabbas eller avlida av cancer minskade med 70 procent medan risken att dö i hjärt-kärlsjukdom minskade med hela 80 procent.

Vi skulle kunna vara mycket friskare och leva längre om vi rörde på oss mer. Svensk hälso- och sjukvård spelar en viktig roll i det arbetet och satsar alltmer på att förebygga ohälsa. Mer än hälften av landets regioner arbetar med riktade hälsoundersökningar och efterföljande hälsosamtal. Vetenskapliga utvärderingar från till exempel Västerbotten, Jönköping och Sollentuna visar att det fungerar.

Sverige var ett av de första länderna i världen att använda fysisk aktivitet på recept. Metoden innebär att vårdtagaren får stöd av läkare, sköterska eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal att hitta en fysisk aktivitet som är anpassad till individens behov, förutsättningar och önskemål. Forskning visar att fysisk aktivitet på recept fungerar. Trots det är metoden fortfarande underutnyttjad och en rapport från Folkhälsomyndigheten visar att det även finns stora regionala skillnader i hur mycket den används.

Vi välkomnar därför regeringens satsning på ett nytt nationellt system, kunskapsstöd och ersättning till regioner som skriver ut fysisk aktivitet på recept. En Sifoundersökning som vi låtit göra visar att åtta av tio svenskar hellre vill ha fysiska aktivitet på recept än vanliga läkemedel om effekten är densamma. Här finns en stor potential för vården att ännu bättre förebygga och behandla våra stora folkhälsoproblem. Här är några förslag på hur vården skulle kunna bidra till ökad fysisk aktivitet

• Låt uppmuntran och stöd till ökad fysisk aktivitet vara en viktig del av hälsosamtalen.

• Gör det enklare för såväl läkare som annan hälso-och sjukvårdspersonal att skriva ut fysisk aktivitet på recept.

• Utbilda all vårdpersonal om vikten rörelse och hur fysisk aktivitet på recept kan bidra till en friskare befolkning.

Förskolebarn på promenad. Undersökningar visar dock att svenska barn och ungdomar sitter stilla nio till tio timmar om dagen.
Förskolebarn på promenad. Undersökningar visar dock att svenska barn och ungdomar sitter stilla nio till tio timmar om dagen.