Så kan kyrkan bli mer nära människorna

En lättillgänglig kyrka som möter olika behov, ger hopp och framtidstro. Det är delar som skribenterna vill lyfta fram inför det förestående kyrkovalet.

Tomma kyrkbänkar är inget för skribenterna, som vill jobba för att kyrkan ska upplevas som närmare människorna.

Tomma kyrkbänkar är inget för skribenterna, som vill jobba för att kyrkan ska upplevas som närmare människorna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Debatt2021-09-09 05:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkoval 2021

Vi som undertecknar denna artikel kandiderar i kyrkovalet för Partipolitiskt obundna i Svenskan kyrkan (POSK). Vi hör hemma i Gladhammar-Västrum, Hallingeberg-Blackstad, Hjorted, Törnsfall och Västerviks församlingar som är delar av Södra Tjust pastorat. Vi ser POSK som en plattform för oss som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva knyta oss till ett traditionellt politiskt parti. POSK i Södra Tjust pastorat gör det möjligt att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Vi arbetar för att kyrkan ska upplevas nära människor. Här är några punkter vi lyfter fram:

• Kyrkan ska vara lätt att nå när den behövs som mest för stöd och samtal. Vi måste göra mer för att möta ofrivillig ensamhet.

• Gudstjänster och samlingar ska möta olika behov och ge hopp och framtidstro. Familjehögtider som dop och vigsel ska vara viktiga och festliga händelser.

• Satsa på barn och ungdomar och ett rikt musikliv. Barn- och ungdomsgrupper, spännande konfirmationsläsning, lägerverksamhet och lovaktiviteter är viktiga inslag.

• Viktigt att vårda kulturarvet som kyrkorna utgör och att kyrkogårdarna är välskötta och tillgängliga.

• Kyrkan ska vara med och ta ansvar för utvecklingen på landsbygden och i tätorterna.

• Arbetet med miljödiplomering ska fortsätta och allt som görs ska vara på ett sätt som innebär ett gott förvaltarskap av skapelsen.

Vi vill uppmana alla att vara med att påverka kyrkans arbete och utveckling genom att rösta i kyrkovalet.

Susanne Israel, Hjorted, Inger Nilsson, Västervik; Christer Gyllenstrand, Västervik; Jan Brandel, Västervik; Kent Lundström, Törnsfall; Margaretha Gustafsson, Västervik; Torgil Höckergård, Hjorted; Lennart Israelsson, Västrum; Ann-Charlotte Svensson, Hjorted; Lennart Arfwidsson, Västervik; Nils Carlsson, Almvik