Så kan färre drabbas av prostatacancer

Prostatacancer är idag den i särklass vanligaste cancerformen hos män och drabbar ungefär var åttonde man någon gång i livet.

I dag , torsdag, anordnas ett seminarium om prostatacancer i Västervik.

I dag , torsdag, anordnas ett seminarium om prostatacancer i Västervik.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt2019-09-12 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omkring 10 000 nya fall rapporteras varje år. Det är också den cancerform leder till flest dödsfall bland män. 

I dag, torsdag, arrangerar patientföreningarna mot prostatacancer i den sydöstra sjukvårdsregionen för fjärde året ett seminarium om sjukdomen, behandlingen och konsekvenserna. För oss är det här en oerhört viktig dag. Det är också oerhört viktigt att upptäcka, behandla och motverka sjukdomen i tid.

För den som drabbas är det förstås av vikt att prostatacancern upptäcks i tid och kan behandlas beroende på omfattning och egenskap. Men den som drabbas behöver också stöd och information. Här fyller patientföreningarna en mycket stor uppgift. Där finns männen som genomgått eller genomgår behandlingar, där finns partners som följt med under resan. Patientföreningarna driver också frågorna om upptäckt och behandling framåt och det är vi tacksamma för. Ett gott samarbete mellan patientföreningar, politik och verksamhet är oerhört viktigt.

Temat för dagens seminarium är organiserad prostatatestning, alltså hur man på ett organiserat sätt ska upptäcka sjukdomen tidigt hos män som drabbats. En tidig upptäckt och monitorering av sjukdomen ger stora möjligheter till effektiv behandling, om upptäckten görs innan den elakartade tumören har spridit sig till andra delar av kroppen. Det är alltså viktigt att hitta fallen i tid, för att rädda liv och livskvalitet. Men det är också viktigt att rätt behandling sätts in.

Ett steg i den riktningen är att Sjukvårdsregion Sydöst, där regionerna Kalmar, Östergötland och Jönköping ingår, har tagit ett beslut om att arbeta fram en organiserad prostatacancerprovtagning. Som det ser ut nu kommer det att starta ett arbete i pilotform i samverkansregionen. Med hjälp av att mäta proteinet PSA i blodet kan man, om mätningarna sker över en längre tid, få indikatorer på att något håller på att hända. Men själva diagnosen kan inte ställas enbart utifrån PSA-värden, utan andra tester måste göras.

Samarbetet i sjukvårdsregionen pågår, en förstudie är inledd för att ta reda på hur detta ska organiseras. Här behöver såväl personalmässiga, tekniska som ekonomiska resurser kartläggas. Men det viktiga är att arbetet inletts, för att ta fram information och för att se över möjligheterna att erbjuda PSA-provtagning för symptomfria män. 

Socialstyrelsen har avrått från ett allmän, nationellt screeningprogram, men menar att dagens PSA-testning behöver struktureras och göras mer jämlik över landet. Det är med den bakgrunden vår sjukvårdsregion nu har inlett arbetet.

Under torsdagen samlas patientföreningar, läkare, tjänstemän och politiker i Västervik för att lyssna och diskutera kring detta ämne. Vi i Länsunionen, den styrande majoriteten i Region Kalmar län, är tacksamma för att ha blivit inbjudna och vi ser verkligen fram emot att ta del av samtalen.