Så förbättrar vi arbetsmiljön i byggbranschen

"Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö. Men vi är långt ifrån klara. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll", skriver debattören.
"Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö. Men vi är långt ifrån klara. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll", skriver debattören.

Just nu är det den europiska arbetsmiljöveckan. För oss verksamma i byggbranschen här i Sverige är det ett tillfälle att påminna oss själva om de senaste decenniernas stora framsteg som gjorts vad gäller arbetsmiljö.

Debatt 29 oktober 2022 08:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Faktum är att Sverige idag i flera avseende ett föregångsland vad gäller säkerhet och arbetsskador. Men vi har fortfarande områden som kan bli bättre. 

Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Den arbetsrelaterade ohälsan i byggsektorn minskar påtagligt. Olycksfrekvensen har halverats sedan 1990-talet. Tvärtemot vad många tror är byggbranschen en av de branscher som har lägst antal arbetssjukdomar. Vi är en bransch där många trivs och kan arbeta långt upp i åldrarna. 

Att vi gjort stora framsteg vad gäller arbetsmiljö beror såklart på ett stort engagemang och uthålligt förbättringsarbete i de enskilda företagen. Men det är också en följd av att Byggföretagen som branschorganisation arbetat systematiskt för en säkrare arbetsmiljö. Våra arbetsmiljörådgivare ger kontinuerligt råd och stöd till medlemsföretag. I Byggbranschens Säkerhetspark kan man reflektera och diskutera kring vanliga riskmiljöer. För att minska antalet olyckor i byggbranschen ytterligare blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Idag har cirka 300┣000 människor gått utbildningen.

Bra arbetsmiljö är viktig för alla. Under årets arbetsmiljövecka lanserar Byggföretagen därför tillsammans med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen en satsning för att förbättra chefers och tjänstemäns arbetsmiljö. Målet är att genom ett dialogverktyg stödja samtal om den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i landet. Eftersom chefers och tjänstemäns arbetsmiljö ofta påverkar andras arbetsmiljöförhållanden så är det här en satsning som kan påverka många. 

Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö. Men vi är långt ifrån klara. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll. Genom att gång på gång påminna oss själva om vikten av att följa alla säkerhetsföreskrifter, att vi ska jobba säkert eller inte alls och dela med oss av goda och dåliga erfarenheter minskar vi risken att nya olyckor sker. Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska skadas på en byggarbetsplats i Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa