Så får vi färre tandsköterskor att ångra sitt yrkesval

Vi ser att det är brist på tandsköterskor i nästan alla regioner, och bristen är större nu än för tre år sen. Svårigheterna att rekrytera anställda med god kompetens riskerar att leda till bland annat felbehandlingar, långa väntetider och en ansträngd arbetssituation för anställda.

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval. Men med bland annat löneökningar och en skyddad titel tror skribenterna att yrket ska bli mer attraktivt igen.

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval. Men med bland annat löneökningar och en skyddad titel tror skribenterna att yrket ska bli mer attraktivt igen.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2023-11-05 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Över 2 100 tandsköterskor svarade på en enkät från Vision om hur de trivs med sitt yrke. Trots att många trivs, ångrar ändå en majoritet i den nationella undersökningen sitt yrkesval. Den absolut främsta anledningen är den låga lönen, hela 96 procent av tandsköterskorna som ångrar sitt yrkesval gör det på grund av att lönen är för låg. Hög arbetsbelastning, en stressig arbetssituation och brist på uppskattning är andra vanliga anledningar till att man ångrar sitt yrkesval. 

I Region Kalmar län ser vi glädjande nog att färre personer ångrar sitt yrkesval än i övriga landet. Men 30 procent uppger ändå att de ångrar sitt val, vilket fortfarande är en alltför hög andel. Som de främsta anledningarna har 82 procent svarat att det beror på för låg lön, 77 procent på grund av den höga arbetsbelastningen och 65 procent en stressig arbetssituation. 

Arbetsförmedlingen bedömer dessutom att antalet tandsköterskor som väntas gå i pension de närmaste fem åren kommer att öka, medan antalet personer som skulle kunna börja arbeta i yrket beräknas minska. I vår undersökning kopplat till Region Kalmar län ser vi att 19 procent befinner sig i åldersspannet 60-69 år. Med andra ord närapå var femte tandsköterska.

Det är brådskande och oerhört viktigt att satsa på en långsiktig kompetensförsörjning av tandvården i Sverige. 

Vi ser därför att: 

  • Det behövs långsiktiga lönesatsningar för att öka attraktiviteten i yrket.
  • Lönespridningen behöver öka så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer. En förutsättning är att större medel avsätts till lönesättning.
  • Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras i högre grad än i dag.
  • Arbetsgivaren måste säkerställa att arbetstagare som anställs har fullgjort den utbildning som krävs och att man slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Kompetensen hos tandsköterskor är lika viktig för kvalitet och säkerhet i tandvården som undersköterskornas och sjuksköter­skornas i sjukvården. I somras beslutade riksdagen att undersköterska ska vara en skyddad titel. Vision vill att även tandsköterska blir en skyddad titel så att endast den som har ett bevis på att den har rätt kompetens och utbildning får använda yrkestiteln.