Så blir regionen bästa arbetsplatsen i praktiken

Region Kalmar län har enligt regionplanen ambitionen att vara ”en av Sveriges bästa arbetsplatser”. Vision tycker att det är ett bra mål att sträva efter och inte minst viktigt för att säkra att Region Kalmar läns viktiga verksamheter kan behålla och rekrytera personal.

Höjt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme på arbetstid är åtgärder som skulle göra Region Kalmar län till en mer attraktiv arbetsgivare, menar debattörerna.

Höjt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme på arbetstid är åtgärder som skulle göra Region Kalmar län till en mer attraktiv arbetsgivare, menar debattörerna.

Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Debatt2022-03-02 05:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många medarbetare i välfärden kommer nämligen fortsatt att gå i pension de närmaste åren och antalet nyutbildade täcker inte upp för rekryteringsbehoven. Vision har presenterat flera förslag som kan göra regionen mer attraktiv som arbetsgivare, men inte fått gehör. Nu undrar vi om löftet om att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser bara är tomma ord?

Arbetsförmedlingen bedömer att både bristen på tandsköterskor och medicinska sekreterare kommer att hålla i sig de kommande åren. Även i många andra yrkesgrupper ser vi rekryteringsproblem. Stor personalomsättning ställer till många problem i verksamheterna. Arbetsmiljön idag är redan tung när det inte går att hitta nya kollegor.  

Vision vill understryka att Region Kalmar län har ett stort ansvar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom förbättrade arbetsvillkor för att på så vis locka nya medarbetare till våra viktiga och spännande verksamheter.  

Vision har under många år kommit med olika förslag på hur Region Kalmar län kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Några av förslagen är att:

• Införa ett arbetstidskonto för de anställda som kan användas till extra ledighet, lön eller pensionsavsättning beroende på individens behov och önskemål.  

• Teckna ett kollektivavtal med Vision om så kallad semesterväxling där medarbetare får möjlighet att byta sitt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar.  

• Höja friskvårdsbidraget för att ge bättre möjligheter att ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter på fritiden.  

• Införa en friskvårdstimme som skulle ge de anställda möjlighet till återhämtning.  

Vision har fått avslag på allt vi framfört till politiker och tjänstemän inom regionen för att nå ambitionen om att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.  

Det är inga orimliga förslag vi kommit med. Samtidigt redovisar Region Kalmar län stora budgetöverskott och en god ekonomi som möjliggör investeringar i den viktigaste resursen – alla viktiga medarbetare.  

I vår omvärldsspaning ser vi flera exempel på arbetsgivare som nu delar ut olika bonusar och gåvor som uppskattning för medarbetarnas insatser under pandemin. Inte heller här ser vi att Region Kalmar län hänger med som en attraktiv arbetsgivare. Vision ser såklart att det är viktigt att man tar ansvar rent ekonomiskt för framtiden samtidigt måste man ta ansvar för att befintliga och framtida medarbetare vill arbeta och stanna kvar inom Region Kalmar län.