(S): "Vi vill kunna säga nej till friskolor"

"För oss är inte elever kunder", skriver S-debattörerna, som vill se en kommunal vetorätt med möjlighet att kunna säga nej till nyetableringar och utökning av friskolor.
"För oss är inte elever kunder", skriver S-debattörerna, som vill se en kommunal vetorätt med möjlighet att kunna säga nej till nyetableringar och utökning av friskolor.

Vi socialdemokrater är fast övertygade om att marknadsskolan och den nuvarande experimentverkstaden i svensk skola har nått vägs ände. Vi vill att Sverige återigen ska ha en av världens mest jämlika och bästa skolor.

Debatt 17 november 2021 19:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att nå dit så har den socialdemokratiska kongressen beslutat att verka för flera åtgärder för att ta tillbaka kontrollen från marknaden till det offentliga.

Idag så slås skolstrukturer sönder när kommuners möjlighet att långsiktigt planera antalet skolor och dess placering omöjliggörs. Nyetablering av friskolor sker helt emot logik och ekonomiska förutsättningar i kommunerna. Kommunala skolor behöver ofta läggas ner för att göra plats åt friskolor, inte för att utöka platserna, utan för att ge marknaden förutsättningar att expandera. För att komma åt detta så har vi beslutat att vi vill se en kommunal vetorätt. Vi ska kunna säga nej till nyetableringar och utökningar av friskolor. För oss är inte elever kunder. Vi vill också se att ägar- och ledningsprövningen skärps, så att olämpliga personer inte kan driva och verka inom skolans område. Offentlighetsprincipen ska gälla alla huvudmän, och religiösa friskolor har inget i det sekulära Sverige att göra. 

Inget annat land än Sverige tillåter obegränsade vinstuttag i den offentligt finansierade skolan. Vinstuttag gör att pengar avsedda till elevers utbildning försvinner till privata vinster. Elever blir av med lärare, elevhälsan skärs ner och skolbiblioteken har tappat sin viktiga roll. En skolas drivkraft ska vara att förmedla kunskap och bildning, inte ekonomisk vinst. Därför har vi beslutat om att förbjuda vinstuttag ur skolan. 

Hotet mot landsbygdsskolorna ligger ofta i att finansieringen bygger på antalet elever. Vi vill värna våra viktiga landsbygdsskolor genom att reformera hela skolpengen, så att skolan kan finansieras för sina faktiska kostnader, och inte byggas på hur många elever som går på skolan. Dagens sätt för finansiering är orättvist eftersom det gynnar skolkoncerner och slår ut landsbygdsskolor. Det dränerar kommuners ekonomier och överkompenserar friskolor för ett uppdrag de inte har. När en friskola försvinner har den kommunala huvudmannen i uppdrag att ordna ny plats på en annan skola, detta vill vi kompensera kommunerna för. 

Kösystemet vill vi ta bort. Dagens regelverk är orättvist och vi anser att kötid inte ska få vara ett urval för att få plats på en skola. Elever ska kunna välja skola, men skolan ska inte kunna välja sina elever. Vi vill se en gemensam antagning i offentlig regi som också säkerställer syskonförtur. 

Detta är några frågor som den socialdemokratiska kongressen har beslutat om. Barnen är vårt gemensamma ansvar, och skolan är inte en tjänst på marknaden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa