S: Vi kommer inte att verka för nedläggning i Överum

Debatt 27 augusti 2022 07:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Vilken valsedel gynnar Överum bäst?" den 24 augusti.

Under den här mandatperioden har vi Socialdemokrater arbetat för att möjliggöra öppnandet av allt fler hälsocentraler. Vi vill att vården ska finnas nära patienterna, fysiskt och digitalt. Vi har sett till att skapa lösningar för exempelvis orter som Överum så att det ska finnas en hälsocentral med möjlighet att lista sig på. Som socialdemokrater och bosatta i Överum har möjliggörandet av en hälsocentral i Överum varit ett viktigt uppdrag för oss att lösa och nu kan vi med glädje se att så också har skett.

Vi som kommer ifrån bygden känner också den kraft och engagemang som finns i Överum och därför har vi socialdemokrater också genomfört en rad satsningar genom åren just i Överum på kommunal nivå. Bland annat har Piazzan rustats upp, lekplatser har uppdaterats, fritidsgården har fått nya och fina lokaler, badplatsen har fräschats upp med ny brygga, grillplats och så vidare, läktare har skapats i sporthallen och flera röjningsinsatser i den tätortsnära skogen har genomförts för en ökad trivsel. Därtill kan också nämnas att en förstudie om fiskvandringsmöjligheter i Överumsån också är igång och där vi gärna ser utökade möjligheter till strövområden i anslutning till detta. Detta gör sig inte självt utan har möjliggjorts genom politiskt medvetna beslut.

Som majoritetsföreträdare för Region Kalmar län jobbar vi hela tiden med ständiga förbättringar och finansierar varje investering med egna medel. Behovet av nya lokaler för hälsocentralens verksamhet i Gamleby har varit stora under många år. Att vi nu äntligen kan skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och mer tillgängliga lokaler för våra patienter är otroligt positivt och visar att både Region Kalmar län och Västerviks kommun satsar även utanför de större centralorterna. 

Från vår sida ska ingen behöva känna någon oro över att Överums hälsocentral kommer att läggas ned i och med denna satsning i Gamleby. Det är inget som vi socialdemokrater kommer att verka för, tvärtom.


 
 
 
 
 
 
Val 2022 Debatt

Insändare: Bensinpriset är inte alls för högt

Bensinpriset är inte alls för högt

Debatt: Länets uran ska stanna i marken

Länets uran ska stanna i marken
Visa fler
Ämnen du kan följa