S och MP kör över medborgarna i Kalmar län

Inom loppet av bara några veckor så har den S-ledda regeringen med Per Bolund (MP) och Anders Ygerman (S) i spetsen visat att man har noll och inget intresse att lyssna på invånarna och kommunerna i Kalmar län. Detta är anmärkningsvärt, sorgligt och ytterst ett demokratiskt problem.


"Regeringens beslut innebär att risken nu är stor att Oskarshamn permanentas som en sopstation för använt kärnbränsle", menar C-debattörerna.

"Regeringens beslut innebär att risken nu är stor att Oskarshamn permanentas som en sopstation för använt kärnbränsle", menar C-debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Debatt2021-10-10 16:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det började med att Per Bolund (MP) inte orkade bära ansvaret att fatta beslut om slutförvarsfrågan av utbränt kärnbränsle. Detta trots att ansökan är behandlad och tillstyrkt av remissinstanser och legat och väntat på regeringens bord i nästan ett år. I stället väljer Bolund att rycka ut frågan om utökat tillstånd för mellanlagret CLAB i Oskarshamn, detta trots att flera remissinstanser och Oskarshamns kommun kraftigt motsatt sig detta.

Oskarshamns kommun och människorna där är en av de kommuner i landet som historiskt tagit störst ansvar för denna nationella fråga och har investerat både tid och resurser under drygt 30 års tid, nu blir man tackade av regeringen genom att bli fullständigt överkörda. Regeringens beslut innebär att risken nu är stor att Oskarshamn permanentas som en sopstation för använt kärnbränsle.

Som inte detta vore nog så kom nästa överkörning av Kalmar län från regeringen när beslutet kom om att ge tillstånd för 420 kV ledningen mellan Ekhyddan/Simpevarp via Nybro och till Hemsjö i Blekinge. En första etapp som ni blivit beviljad är Nybro-Hemsjö. Det sätt som Svenska Kraftnät envisats med att bygga denna ledning med gammal/konventionell teknik med luftledning och med mycket stora markintrång som följd har givetvis väckt massiva protester från medborgare, kommuner och inte minst markägare. Man vill att ledningen byggs med marksnål teknik och dessa fick också rätt när Energimarknadsinspektionen i september 2019 avslog Svenska kraftnäts ansökan. Men inte ens sin egna myndighet ville regeringen lyssna på utan återigen får invånarna och kommunerna i länet tugga i sig att regeringen inte bryr sig om Kalmar län.

Vi i Centerpartiet är sak varken motståndare mot utökad kapacitet vid CLAB eller en ny 420kV-ledning, men för oss är det självklart att de som är närmast och blir berörda av beslut ska bli lyssnade på. Det är endast då vi också kan få beslut som har en fast demokratisk förankring i lokalsamhället, det lokalsamhälle som får ta de långsiktiga konsekvenserna. Centerpartiet kommer att fortsätta kampen mot att konfiskera privat mark för att bygga luftledningar, för oss är det en självklarhet att vi ska använda den nya tekniken och bygga med marksnålt, lösningarna finns om man bara vill.

Vi kommer också att fortsätta att driva på regeringen att skyndsamt fatta ett beslut om tillstånd för slutförvaret av kärnbränslet, ett beslut som innebär en helhetslösning och som inte riskerar att göra Oskarshamn till Svarte Petter. Alla fakta finns på bordet, det är bara en regering som orkar ta sitt ansvar som saknas. Som jämförelse kan vi ta Finland, som redan fattat beslut om sitt slutförvar på en ansökan som i princip är en kopia av den ansökan som SKB lämnat in och inom bara något år så är Finlands slutförvar färdigt att tas i bruk. Som regeringen nu hanterar frågan riskerar mellanlagret vid CLAB i Oskarshamn att i praktiken bli ett slutförvar och Oskarshamn kan återigen känna sig blåsta av regeringen som trots idoga löften genom decennier inte håller vad man lovat.

Vi som bor och tycker om att bo i vår del av landet, våra kommuner, vårt näringsliv och våra markägare förtjänar en regering som lyssnar och som orkar ta sitt ansvar. Det är uppenbart att vi saknar en sådan regering idag. Centerpartiet kommer att värna lokalsamhället och vi kommer fortsätta att driva regeringen framför oss i dessa frågor, ända fram till valdagen men också efter valdagen 2022, oavsett hur regeringskonstellationen ser ut.