Offensiv satsning på medarbetarna

"Offensivt medarbetarpaket banar väg för fortsatta toppresultat i Region Kalmar län", skriver socialdemokraterna Angelica Katsanidou, Mattias Adolfson, Yvonne Hagberg och Peter Wretlund.

Debatt 10 augusti 2022 20:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I socialdemokratiskt styrda Region Kalmar län är de goda resultaten många. Vi har Sveriges nöjdaste patienter enligt SKR-enkäter. Vi når toppresultat när Dagens Medicin ska ranka sjukhus. Vi har landets bästa ort att genomföra sin AT-utbildning i, enligt Sveriges yngre läkares förening. Dessutom tycker patienterna själva att vi har landets bästa tillgänglighet enligt SKR:s nationella patientenkät. Goda resultat är ingen slump. Att vi enligt SKR har landets mest motiverade medarbetare inom vården är en helt avgörande del i detta. Som politiker behöver vi se till att vårdens medarbetare har mycket goda förutsättningar att fortsätta leverera en vård i toppklass. 

Vi socialdemokrater i Kalmar län har tagit fram ett offensivt medarbetarpaket som syftar till att stärka vårdens medarbetare i vår region. Vi vill tydliggöra att med fyra nya år av socialdemokratiskt styre i Region Kalmar län kommer medarbetarnas välmående alltid gå före privatiseringar och skattesänkningar. 

I vårdförbundets tidning Vårdfokus löneranking ligger Region Kalmar topp tre. Vi vill fortsätta ligga i topp genom att under nästa mandatperiod avsätta minst 100 miljoner kronor till att förbättra löner, villkor, arbetsmiljö och skapa ett mer hållbart arbetsliv. Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. 

Det finns inga enkla lösningar för de utmaningar som vi står inför. I vårt medarbetarpaket tar vi nya steg för att fortsätta stärka vårdens medarbetare. Det kräver bättre arbetsmiljö, nya digitala lösningar, schyssta arbetsvillkor, starkt och lyhört ledarskap tillsammans med god lön. Genom att stärka medarbetarna ökar också möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare. Att vi tillsammans satsar på medarbetarna är avgörande för framtidens sjukvård. Minskade resurser till vården och medarbetarna i form av skattesänkningar och privatiseringar vore katastrofalt efter den historiska prövning som pandemin inneburit. Välfärden behöver stärkas och satsas på, inte underfinansieras och nedmonteras. 

 

För att uppfylla målsättningen att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser vill vi i vårt medarbetarpaket:

• Satsa minst 100 miljoner kronor på löner, villkor, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. Erfarenhet ska löna sig vid lönesättning. Är du trogen medarbetare som väljer att arbeta länge i regionen ska det också märkas i lönekuvertet. Stärka dygnet runt-verksamheter. Det ska löna sig mer att arbeta på obekväma arbetstider. 

• Erbjuda våra medarbetare inom sjukvården arbetsskor.

• Erbjuda hälsosamtal för att minska sjukskrivningstalen med effektiva rehabiliteringsinsatser.

• Erbjuda samtliga medarbetare heltid och se till att all nyanställning är heltid i grunden.

• Verka för en trygg arbetsplats för både medarbetare och patienter fri från våld, hot och trakasserier.

• Vidareutveckla, nyrekrytera och behålla medarbetarna inom Region Kalmar län.

• Minska behovet av hyrpersonal.

• Satsa på friskvård och på att stärka företagshälsan.

• Arbeta för en god arbetsmiljö med stärkta möjligheter till återhämtning.

• Fortsätta satsa på och utveckla vår läkarutbildning. 

• Utveckla grund- och specialistutbildningen för sjuksköterskor, vi vill stärka regionens unika och innovativa samarbeten med lärosätena.

• Ge fler medarbetare möjlighet att forska kring framtidens sjukvård för att utveckla både sig själva och verksamheten.

• Ge fler sjuksköterskor och undersköterskor möjligheten att specialistutbilda sig med bibehållen lön.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa