Sjukvård före skattesänkningar med fortsatt S-styre

Avskedade medarbetare, risk för stängda vårdavdelningar, sämre tillgänglighet och längre operationsköer – det är några av farhågorna debattörerna ser om Moderaterna får makten i regionen.

Debatt 12 december 2021 18:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid det senaste mötet med regionfullmäktige antogs Länsunionens (S, C och L) rejäla budget. Budgeten innebär:

• Offensiva satsningar för att komma ikapp den pandemi-uppskjutna vården.

• Krafttag mot köer inom BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin.

• Insatser för att stärka medarbetarna inom vården.

• Steg mot en alltmer personcentrerad vård.

 

Vid mötet skedde dessvärre något betydligt mer oroväckande. Under regionfullmäktige lovade Moderaterna att de skulle sänka skatten om de får chansen efter nästa års val. Det var ett tydligt besked från M. Får de makten sänker de skatten. Invånarna i Region Kalmar län har rätt att få ett tydligt besked. Hur mycket vill M sänka skatten med? 

Tidigare har M påstått att vården skulle klara sig med cirka 250 miljoner kronor mindre. Om M får ta över och sänker skatten innebär de 250 miljonerna cirka 350 medarbetare inom vården. Men det handlar inte bara om ett antal avskedade medarbetare. Risken för stängda vårdavdelningar, sämre tillgänglighet och längre köer till operationer är hög med den väg M önskar gå. En skattesänkning skulle också kraftigt öka risken för nedmontering av vården i inlandskommunerna med en ojämlik vård som följd. 

 

Att M i det läge vi befinner oss i vill minska på sjukvårdens resurser är vi Socialdemokrater starkt emot. Med fortsatt socialdemokratiskt styre kommer en god sjukvård alltid att gå före skattesänkningar. Det märks inte minst i de resultat som Region Kalmar län uppnår tack vare att medarbetarna varje dag tar steg för att vården ska bli ännu bättre. Kvitto på det arbetet syns tydligt då förtroendet för hälso- och sjukvården är den högsta i landet i vårt län. Våra sjukhus rankas ofta bland de bästa i sina respektive klasser. Vi ser dessutom till att ta ansvar för ekonomin, i Region Kalmar län har vi en kostnadseffektiv vård. Enligt SKR:s senaste rapport kring kostnadseffektivitet inom vården hamnar vi i topp tre i landet. 

Vi Socialdemokrater kommer varken privatisera, förstatliga eller skära ned på våra sjukhus i Region Kalmar län. Vi ser till att bygga vidare på de strålande resultat som regionen redan uppnår. Vi ryggar inte för de utmaningar som finns framför oss. Det är just därför vi så kraftigt motsätter oss skattesänkningar med nedskärningar inom vården som följd. Nu fortsätter vi arbetet med att komma ikapp med den uppskjutna vården, radera köerna inom BUP, stärka medarbetarna inom vården och utveckla en ännu bättre personcentrerad vård i hela Region Kalmar län. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa