"Så vill vi stötta Ukrainas kulturarbetare"

Regional Musik i Sverige tar tydligt avstånd från Rysslands oprovocerade angrepp på Ukraina och dess befolkning. Handlingarna saknar respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och demokratin. Detta oprovocerade angrepp måste ta slut!

Regional Musik i Sverige vill med sitt upprop stötta såväl de kulturarbetare som vågat stanna i Ukraina, och de som är på flykt. På bilden publiken vid lördagens Eurovision-final, där Ukraina vann. Peter Högberg (S) från Vimmerby är en personerna som står bakom uppropet.

Regional Musik i Sverige vill med sitt upprop stötta såväl de kulturarbetare som vågat stanna i Ukraina, och de som är på flykt. På bilden publiken vid lördagens Eurovision-final, där Ukraina vann. Peter Högberg (S) från Vimmerby är en personerna som står bakom uppropet.

Foto: Montage

Debatt2022-05-17 06:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra tankar går till ALLA civila och till de konstnärer och kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet. Våra tankar går även till dem som tvingats på flykt. I krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och till alla de ukrainska invånare som nu befinner sig mitt i kriget eller till de som nu lämnat kriget och förstörelsen uttalar vi vårt stöd.  

Den fria kulturen och yttrandefriheten är en av den fredliga demokratins grundpelare och garanter. Konsten och kulturen hjälper oss också att skapa stabilitet och mening i en oviss tillvaro. Den konstnärliga friheten och allas rätt att uttrycka sig måste alltid försvaras.  

Vi inom regional musikverksamhet har förhoppningen att Ryssland snarast avbryter sin militära aggression och att Ukrainas befolkning därefter får möjlighet och hjälp att bygga upp landet och sörja sina döda. Våra regionala musikinstitutioner kommer att göra allt vi kan för att på olika sätt stötta Ukrainas konstnärer, institutioner och kulturaktiva nu och i det framtida återuppbyggnadsarbetet.  

För oss är det viktigt att skicka signaler att Rysslands oprovocerade angrepp inte kommer att tystna! Kriget måste ta slut.  

Regional Musik i Sverige (RMS) är en nationell samverkansorganisation och kulturpolitisk aktör för landets 23 regionala musikinstitutioner. Tillsammans producerar våra medlemsorganisationer 13 000 konserter/föreställningar och programaktiviteter och når cirka två miljoner besökare per år.

För regional musik Sverige:
Peter Högberg (S), Länsmusiken Kalmar län
Ninna Björby (S), Västerbotten ordförande  
Gunn Öjebrandt (KD), Örebro vice ordförande
Magnus Svensson (C), Gävleborg
Jan Carlsson (S), Musik i Syd  
Maria Bronelius (C), Musik Hallandia  
Leif Sandberg (M), Wermland opera  

Regional Musik i Sverige vill med sitt upprop stötta såväl de kulturarbetare som vågat stanna i Ukraina, och de som är på flykt. På bilden publiken vid lördagens Eurovision-final, där Ukraina vann.
Regional Musik i Sverige vill med sitt upprop stötta såväl de kulturarbetare som vågat stanna i Ukraina, och de som är på flykt. På bilden publiken vid lördagens Eurovision-final, där Ukraina vann.