Rör inte "nattis" – en stängning löser ingenting!

I stället för att stänga "nattis" borde möjligheten att få barnomsorg på tider utanför de ordinarie öppettiderna erbjudas till fler, tycker skribenterna. Bilden är från en nattöppen förskola i en annan kommun.
I stället för att stänga "nattis" borde möjligheten att få barnomsorg på tider utanför de ordinarie öppettiderna erbjudas till fler, tycker skribenterna. Bilden är från en nattöppen förskola i en annan kommun.

Samhället är i behov av personer som arbetar dygnets alla timmar och årets alla dagar. Utan arbete dygnet runt skulle Sverige stanna. Därför känner vi stor oro när det gäller majoritetens planer på att ta bort barnomsorgen på obekväm arbetstid.

Debatt 4 september 2023 06:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vet att kommunen står inför stora utmaningar de närmaste tio åren när det gäller kompetensförsörjningen inom den kommunala vården och omsorgen. Vi vet också att var fjärde medarbetare inom äldreomsorgen överväger att sluta inom de närmaste tre åren. Att stänga ”nattis” löser inte den problematiken, snarare tvärtom.

Medarbetarnas förutsättningar att stanna kvar inom vård och omsorg liksom utsikten att locka nya medarbetare beror i många fall på om kommunen kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid eller inte. Risken finns att man antingen väljer bort att utbilda sig inom vårdyrket eller att man helt enkelt tvingas byta yrke.

I skollagens 25 kapitel 5 § står att: "Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt". 

Västerviks kommun är en av de kommuner som legat i framkant och erbjudit barnomsorg på obekväm arbetstid. Att stänga den möjligheten är att ta ett steg tillbaka. 

I stället för att stänga ”nattis” borde fler få möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa