Risk att föreningsengagemang försvinner med driftstödet

Majoritetens förda politik riskerar att ideella föreningar tackar för sig, släcker lampan och lämnar in nyckeln.

S-politikern Marcus Fridlund oroas över att den föreslagna sänkningen av driftsbidrag till föreningar ska påverkar det ideella engagemanget. På bilden Blackstad bygdegård.

S-politikern Marcus Fridlund oroas över att den föreslagna sänkningen av driftsbidrag till föreningar ska påverkar det ideella engagemanget. På bilden Blackstad bygdegård.

Foto: Martina Gradian/Karin Hertz

Debatt2023-12-11 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsen har hanterat frågan om driftstöd till samlingslokaler i kommunen. Majoriteten vill förändra regelverket så att föreningarna kan söka stöd för 75 procent av driften istället för dagens 100 procent. Skälen har låtit som att föreningarna behöver bli bättre på att se över sina intäkter och ta betalt för sina tjänster. Det är i sig en inte helt fel hållning. Jag tycker också att man ska betala hyra utifrån vad det kostar att drifta den. 

Verkligheten och majoritetens förhållningssätt går dock inte hand i hand. Idag är det ideella krafter som sköter om lokalerna, ser till att det blir aktiviteter i samhällena i kommunen och håller lamporna tända i fönstren. Kostnadsutvecklingen för drift av lokaler har påverkat de som nu berörs av beslutet på samma sätt som övriga samhället. Föreningarna drivs inte av ekonomiska vinstintressen, utan gör det för att de brinner för sin bygd. 

Jag ser en stor risk att det viktiga föreningsengagemang som finns i kommunen nu försvinner bort. Detta kan vara droppen som får bägaren att rinna över för många eldsjälar. Det blir inte billigare för kommunen om den totala driften med fastighetsskötsel och allt det innebär går över i kommunal regi. 

För att detta inte ska bli verklighet så hoppas jag att majoriteten tänker om inför kommunfullmäktigesammanträdet 18 december, och låter driftstödet för samlingslokaler vara oförändrat. 

I värsta fall börjar föreningarna släcka lampan, avvecklar sig och skickar nyckeln i kuvert till kommunhuset. 

S-politikern Marcus Fridlund oroas över att den föreslagna sänkningen av driftsbidrag till föreningar ska påverkar det ideella engagemanget. På bilden Blackstad bygdegård.
S-politikern Marcus Fridlund oroas över att den föreslagna sänkningen av driftsbidrag till föreningar ska påverkar det ideella engagemanget. På bilden Blackstad bygdegård.