Nu stärker vi vården i Kalmar län

Akuten på Västerviks sjukhus.

Akuten på Västerviks sjukhus.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Debatt2024-04-09 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Moderater är stolta över svensk hälso- och sjukvård. Sjukvårdens medarbetare visade inte minst under pandemin att Sverige kan klara svåra kriser. Det är politikens ansvar att stå upp för och prioritera att hälso- och sjukvården även i framtiden ska klara att ge svenska medborgare den bästa tänkbara vården. Det blir än mer angeläget i en mycket orolig omvärld. 

Sjukvården står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller kompetensförsörjning, vårdköer och en pressad ekonomi. Den höga inflationen och pensionskostnaderna har dessutom drivit upp regionernas totala kostnader. 

I det rådande ekonomiska läget har regeringen stöttat såväl kommuner som regioner. I höstbudgeten för 2023 prioriterade regeringen en tredjedel av det totala reformutrymmet på välfärden. I höstbudgeten för 2024 gick hela 40 procent av det totala reformutrymmet till välfärden. 

Sedan september 2024 har de ekonomiska prognoserna för kommuner och regioner försämrats ytterligare, särskilt för landets regioner. För att skapa förutsättningar att undvika onödiga uppsägningar av vårdpersonal runt om i landet skjuter regeringen nu till ytterligare medel till regionerna. Detta genom ett tillskott i regeringens vårbudget på 6 miljarder kronor till regionerna. 

I Kalmar län kommer detta tillskott innebära mer än 155 miljoner kronor. Det är ett bra besked som innebär att regionen har bättre förutsättningar att ta sig igenom det nuvarande svåra ekonomiska läget. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ställa om sjukvården och genomföra nödvändiga reformer för att klara ekonomin på längre sikt. I Kalmar län har vi dessutom stora demografiska utmaningar, vilket innebär att färre i arbetsför ålder ska ta hand om fler. Därför måste vi nu, trots svåra ekonomiska tider, våga satsa på innovationer och på en utveckling av vården som gör att såväl patienter som personal trivs och att vi har effektiva vårdprocesser. Vi Moderater kommer självklart att fortsätta kämpa för just det. 

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot och gruppledare i socialutskottet

Malin Sjölander (M), gruppledare regiongruppen och vice ordförande regionstyrelsen

Pär-Gustav Johansson (M), vice gruppledare och vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Carl Dahlin (M), regionråd