Regionens bokslut har präglats av utmaningar

2023 års bokslut har starkt präglats av de utmaningar som finns i vår omvärld. Inflation och höjda kostnader har påverkat regionen samtidigt som samtliga förvaltningar arbetat med att minska kostnader.

Karin Helmersson (C), Angelica Katsanidou (S), och Lena Granath (V) tror att det finns goda möjligheter att komma tillbaka till en ekonomisk stabilitet i regionen.

Karin Helmersson (C), Angelica Katsanidou (S), och Lena Granath (V) tror att det finns goda möjligheter att komma tillbaka till en ekonomisk stabilitet i regionen.

Foto: Anna Persdotter

Debatt2024-02-01 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under 2023 har Region Kalmar län och dess medarbetare blivit högst rankat inom akutsjukvården, specialistvården och primärvården i landet. Här finns fortsatt landets nöjdaste patienter och enligt Socialstyrelsens rapporter ingen vårdplatsbrist. Det är en sjukvård i absolut toppklass som medarbetarna levererar. En sjukvård som invånare kan känna sig trygga med och stolta över.

Detta trots att det ekonomiska utgångläget nästan inte kunde vara värre inför 2023. Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknade att landets regioner var på väg mot ett underskott på 17 miljarder kronor. I flera regioner har vi fått se storvarsel inom sjukvården och rejäla kapningar för att klara ekonomin. Det har varit ett mycket tufft år i region-Sverige. Men den vägen har vi inte behövt gå i Region Kalmar län.

För 2023 redovisar vi ett resultat på minus 61 miljoner kronor. Tillsammans med bland annat börsförändringar är årets resultat sammantaget, efter balanskravsjusteringar, minus 225,5 miljoner. Vi kommer att nyttja de resurser som vi sparat i ladorna för att täcka upp detta. I Region Kalmar län blir det inga storvarsel eller kraftiga nedskärningar. Med det sagt är det tydligt att de sparåtgärder som vår region har genomfört, och arbetar med i detta nu, har haft betydelse. Kostnadsutvecklingen i regionen har inte skjutit i höjden i samma takt som inflationen och övriga kostnader. Medarbetarnas insatser för att hålla i resurserna har i samband med minskningen av hyrbemanning varit mycket betydelsefulla.

Trots det svåra ekonomiska läget och resultatet är det ett avsevärt bättre läge än tidigare prognoser visat på. Det beror dels på att placerade pensionspengar utvecklats positivt i slutet av året, dels att vår region överpresterat gentemot prognosen när det gäller prestationsbaserade statsbidrag. Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om några nya statsbidrag till vår region utan att vår region och dess medarbetare presterat som gör att det ekonomiska resultatet blir bättre än förväntat.

Fortsatt är det så att den nuvarande regeringen med SD som samarbetsparti kraftigt underfinansierat välfärden i vårt land. Det behövs mer resurser till vården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen. I Region Kalmar län hanterar vi läget med hjälp av medarbetarnas insatser och de resurser vi tidigare sparat i ladorna. Andra regioner har inte samma förutsättningar. De som riskerar drabbas av regeringens likgiltighet är medarbetarna som kämpar för att leverera den bästa möjliga vården till invånarna och givetvis invånarna.

I Region Kalmar län har vi goda förutsättningar att komma tillbaka till den ekonomiska stabilitet som länge kännetecknat vårt län. Medarbetarnas insatser och tidigare sparade resurser gör det möjligt. Samtidigt ska Region Kalmar län fortsätta att leverera vård i toppklass och resultat som är bland landets bästa. I SCV-majoriteten ska vi fortsätta kämpa för ett tryggt Region Kalmar län för alla att bo, leva och utvecklas i. Vi tar ansvar för ekonomin och trots tuffa år finns en ljus framtid för landets bästa sjukvårdsregion.