Regionen tar stafettpinnen från kommunerna

Lennart Brewitz, Tjustpartiet, uppmanar kommunens politiker att lära sig av regionen, och utveckla ett system för medborgardialoger.

Lennart Brewitz, Tjustpartiet, uppmanar kommunens politiker att lära sig av regionen, och utveckla ett system för medborgardialoger.

Foto: VT/Kollage

Debatt2021-11-23 06:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Region Kalmars debattartikel "Medborgardialoger ska förbättra regionens service" den 28 september.

Politikerna som sitter i Beredningen för Invånarfrågor i Region Kalmar ansvarar för att det förs en kontinuerlig dialog mellan invånare och politiker i länet. Under åren har de bland annat träffat pensionärer i små samhällen, ungdomar och elever på folkhögskolor med syftet att bättra sitt beslutsunderlag. Målsättningen säger de, har varit att bli en lärande organisation där invånarna aktivt får delta för att förbättra Region Kalmar läns olika verksamheter.  

Nu har man lagt ett förslag till regionfullmäktige att utöka antalet medborgardialoger så att regionens politiker regelbundet, minst någon gång om året, ska träffa och samtala med länets invånare som en naturlig del i deras arbete. Denna kommunikation ska sedan årligen redovisas till regionfullmäktige som därefter tar ställning till de synpunkter och förbättringar som föreslagits.

Beredningen skriver avslutningsvis i sin artikel: "Region Kalmar län är du och jag, vår gemensamma samhällsorganisation. Vi vill öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Det är viktigt för att förbättra välfärden, men också för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle."

Genom detta initiativ tar nu Region Kalmar län ett stort steg framåt i den utveckling som flera av oss ute i olika kommuner jobbat för och som vi också skulle vilja se hända uti länets olika kommuner. Där är dock trögheten, ambitionen och framsyntheten för att utveckla demokratin på detta sätt tyvärr relativt måttlig. Att förändra och utveckla vårt åldrande politiska system är dock inte lätt. Men möjligheten finns. Det ser vi ju här!

Men medborgarna har ju möjligheten att lämna in medborgarförslag, säger då kommunpolitikerna. Visst! Men denna funktion har, som jag i en tidigare artikel påpekat, med det nya datoriserade e-förslagssystemet, den initiala moderatorkontrollen, den tvingande tjugo (20) lajks-/gillafunktionen, det nya regelverket och den krångliga röstnings-/legitimationsförfarandet gjort att själva funktionen har hämmats. Utöver detta så har inkomna förslag som passerat alla dessa nålsögon historiskt sett inte ofta fått något konkret utfall.

Återstår då kanske för den enskilde som vill vara med och påverka politiken att gå med i ett parti. Åtskilliga äro de som gjort det och sedermera kastat in handduken då de insett hur politiskt korrekt och lismande man måste vara för att överhuvudtaget bli lyssnad på och därmed stå ut! Bara att bli medlem i ett parti kan också ha sina sidor. Jag nämnde en gång till en högt uppsatt person i ett lokalt parti på högerkanten att jag tänkte söka medlemskap i deras parti. Ja, det kan du göra, sa hen. Men vi har inträdesprov, så det är inte säkert att du blir antagen, blev svaret!

Så kära kommunpolitiker i regionen! Ta nu stafettpinnen och lär av Region Kalmar och starta upp likartad verksamhet i era olika kommuner. Om inte annat kan ni ju till det kommande valet bjuda ut årliga medborgardialoger som ett lockande valfläsk läckert serverat i ert partis valprospekt för 2022.