Få pensionärer vet om varför de ska vaccinera sig

Region Kalmar län borde informera mer om vaccination mot pneumokocksjukdom, inte minst till alla över 65 år, tycker företrädare för SPF Seniorerna i länet.

Debatt 11 februari 2022 06:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag rekommenderas alla över 65 år vaccination mot pneumokocksjukdom av Folkhälsomyndigheten. Trots det har bara en minoritet av alla över 65 år vaccinerat sig under 2021, rikssnittet ligger på ungefär 35 procent. I Region Kalmar är uppskattningsvis 23 procent av invånarna 65 år och äldre vaccinerade. Den lägsta siffran i landet.

Pneumokockbakterier kan orsaka lunginflammation, hjärnhinne­inflammation och blodförgiftning. Under slutet av 2021 ökade antalet fall av pneumokocksjukdom snabbt, jämfört med 2020.

Kunskapen kring pneumokocksjukdom var också låg bland de svarande i en ny undersökning från Kantar Sifo. Bland personer 65–79 år svarade endast 56 procent att de kände till vad sjukdomen innebär och hela 46 procent var inte medvetna om Folkhälsomyndighetens rekommendation. Majoriteten bland de som inte är vaccinerade mot pneumokocksjukdom, tre av fyra, skulle dessutom vaccinera sig om de erbjöds möjligheten. 

Vår uppmaning till sjukvården i Region Kalmar län är att informera patienterna om pneumokocksjukdom och att det går att skydda sig genom vaccination. Det är förståeligt att vaccination mot covid-19 är högst prioriterad, men glöm inte bort pneumokocksjukdom som belastar individen, samhället och sjukvården. Lung­inflammation kan orsaka nedsatt allmäntillstånd under flera månader samt ge bestående men eller, i värsta fall, död. 

 

Sven-Erik Karlsson, distriktsordförande 

Eva-Lena Fungmark, 1:e vice distriktsordförande

Lars Hamrin, 2:e vice distriktsordförande

SPF Seniorerna Kalmar län


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa