Ambulanser från Kalmar län kan göra skillnad i Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i två år. Västvärlden har svarat upp mot Ukrainas behov för att försvara sig. Sverige har riktat om en stor del av utlandsbiståndet till Ukraina. Sverige gör skillnad i Ukraina.

Region Kalmar län borde skicka avställda ambulanser till Ukraina så fort som möjligt, tycker Moderaterna.

Region Kalmar län borde skicka avställda ambulanser till Ukraina så fort som möjligt, tycker Moderaterna.

Foto: TT

Debatt2024-02-14 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flera regioner har dragit sitt strå till stacken genom att skicka sjukvårdsmateriel och ambulanser. De regioner som skickade först hade vid den tidpunkten ingen samlande myndighet att erbjuda sitt stöd via. Idag samordnar bland annat Socialstyrelsen hjälpsändningarna till Ukraina och de meddelar också regionerna hur behoven ser ut. 

Kriget pågår vid flertalet fronter i framförallt östra Ukraina. Att snabbt kunna transportera krigsskadade, både civila och militärer, i ambulans till tryggare platser för vård är angeläget. Flera av de svenska regioner som redan skickat ambulanser till Ukraina har valt att skicka de som antingen redan är tagna ur bruk eller närmar sig datum för utbyte. Vid förfrågan till ansvarig tjänsteman i Region Kalmar län finns ett antal ambulanser som skulle kunna möta samma kriterium och vara aktuella att donera till Ukraina

Därför föreslår vi Moderater att Region Kalmar län agerar proaktivt och meddelar samordnande myndighet för hjälpsändningar till Ukraina så fort det finns ambulanser som skulle kunna vara aktuella att skicka iväg; alltså inte som idag – att invänta att myndigheterna hör av sig. Behovet i Ukraina är stort. Region Kalmar läns avställda ambulanser kan göra stor nytta där.