Regeringen satsar på vård av cancersjuka barn

Regeringen satsar extra på cancervård och speciellt vård för barn med cancer, skriver Jimmy Loord (KD).

"Regeringen prioriterar cancervård och speciellt vård för barn med cancer. Det ska bli enklare för barn att få vård i övergången från barn- till vuxenvård, och väntetiderna för cancervård ska kortas", skriver Jimmy Loord (KD).

"Regeringen prioriterar cancervård och speciellt vård för barn med cancer. Det ska bli enklare för barn att få vård i övergången från barn- till vuxenvård, och väntetiderna för cancervård ska kortas", skriver Jimmy Loord (KD).

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Debatt2023-10-01 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Cancer är en sjukdom som påverkar många människor. Nästan alla känner någon som har haft cancer eller kommer att få det.

Regeringen prioriterar cancervård och speciellt vård för barn med cancer. Därför kommer regeringen uppdatera den nationella cancerstrategin och satsa mer resurser. Det ska bli enklare för barn att få vård i övergången från barn- till vuxenvård, och väntetiderna för cancervård ska kortas.

Dessutom ska rehabiliteringen förbättras och följas upp noggrannare. Regeringen kommer att avsätta 500 miljoner kronor extra varje år fram till 2026 för att förbättra cancervården och cancerbehandlingen för barn samt för att uppdatera den nationella cancerstrategin. Detta är utöver de 500 miljoner kronor per år som redan satsats på att förbättra cancervården och 25 miljoner kronor fram till 2027 för att bekämpa livmoderhalscancer. Totalt kommer 1 025 miljoner kronor per år att användas fram till 2026 för att stärka cancervården.

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdomar, och förväntas snart bli den vanligaste. Regeringens satsningar siktar på att förhindra detta och säkerställa att personer som drabbas kan leva ett bra liv. Cancervården utvecklas snabbt. Det sker stora förändringar och vi står inför ett möjligt paradigmskifte i och med utvecklingen inom precisionshälsa. 

Regeringens satsning syftar till att minska väntetiderna, säkerställa att det finns tillräckligt med kvalificerad personal och förbättra rehabiliteringsvården så att patienter och deras familjer kan leva ett bra liv trots sjukdom. Ytterligare satsningar görs inom precisionshälsa för att göra vården mer effektiv och stärka förebyggande åtgärder. Riktade insatser kommer att fokusera på att minska ojämlikheterna i vården mellan olika regioner. 

För att säkerställa att Sverige fortsätter att vara en ledare inom cancervård kommer regeringen att uppdatera den nationella cancerstrategin. Den nuvarande strategin har varit vägledande i nästan 14 år och har lett till stora framsteg inom cancervården. Nu är det dags att uppdatera den för att möta framtidens utmaningar.