Reformera flerbarnstillägget – för kvinnors frihet

Att skaffa många barn ska inte vara en fråga om bidrag, utan om ett eget val, menar skribenterna som vill förbättra informationen till utrikes födda kvinnor om deras rätt till preventivmedel och abort.
Att skaffa många barn ska inte vara en fråga om bidrag, utan om ett eget val, menar skribenterna som vill förbättra informationen till utrikes födda kvinnor om deras rätt till preventivmedel och abort.

Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel.

Debatt 18 juni 2022 05:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

Sverige har idag andra jämställdhetsproblem som behöver tacklas. Ett av dessa är det ofrivilliga barnafödandet, främst bland många utrikes födda kvinnor. Frågan har varit känslig att diskutera genom åren, inte minst på grund av att vänstern ansett det vara rasistiskt att lyfta upp utrikes föddas kvinnors situation. Vi kommer inte låta debatten föras utifrån vänsterns utgångspunkter att vissa frågor ska tystas ner.

För de flesta är ofrivilligt barnafödande något som hör historien till. Så är inte fallet för kvinnor som kommit till Sverige från länder där hederskultur dominerar. För att komma tillrätta med den orättvisan behövs kunskap. Vi menar att information om familjeplanering borde ges vid cellprovtagningstillfällen, på MVC eller BVC. Det ska inte handla om att påverka utrikes födda kvinnor i sina val. Tvärtom, det handlar om att värna deras möjlighet att göra ett fritt och välinformerat val.

För att få slut på det ofrivilliga barnafödandet behöver vi förändra våra bidrag. Det finns ett högt och stigande flerbarnstillägg som gör att budskapet från samhällets sida blir “ju fler barn desto bättre”. Det behöver ses över. Det ska vara kvinnans val som avgör – inte våra bidragssystem.

I Kalmar län tänker vi göra det vi kan för att kvinnors förutbestämda plats inte ska vara vid spisen. Svensk jämställdhet ska gälla alla kvinnor, oavsett bakgrund.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa