Arbetsförmedlingen är viktig – men fungerar för dåligt

"Trots sitt viktiga uppdrag har Arbetsförmedlingen under lång tid fungerat mycket dåligt, reformen har inte lyckats ändrat detta. Risken är stor att inte ens tomten skulle få jobb som paketutdelare", skriver företrädare för Företagarna, som också presenterar en önskelista med förbättringar.
"Trots sitt viktiga uppdrag har Arbetsförmedlingen under lång tid fungerat mycket dåligt, reformen har inte lyckats ändrat detta. Risken är stor att inte ens tomten skulle få jobb som paketutdelare", skriver företrädare för Företagarna, som också presenterar en önskelista med förbättringar.

Den som tittat på förra årets julkalender som gått på SVT har kunnat följa en spännande och välproducerad berättelse om kronprinsen som försvann. Samma dag som julkalendern hade premiär, den 1 december, gick även en lång och segdragen reform i mål. Efter många turer, både i det forna januariavtalet och i riksdagens budgetomröstningar, avslutades Arbetsförmedlingens stora interna reformarbete.

Debatt 5 januari 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På temat "försvinna" kan konstateras det inte bara kronprinsen som försvunnit, även diskussionen om Arbetsförmedlingens roll, uppdrag och styrning av myndigheten har lyst med sin frånvaro de senaste åren. Det är oroväckande. Ekvationen går inte ihop – samtidigt som många människor står utanför arbetsmarknaden är många företag i stort behov av arbetskraft. 

I årets upplaga av Småföretagsbarometern uppgav företagen att svårigheter att hitta lämplig personal är det största hindret mot att växa. Då de flesta nya jobb i ekonomin skapas i små och medelstora företag är bristande kompetenstillgång ett hinder för dem att kunna avhjälpa Sveriges höga arbetslöshet och betydande utanförskapsproblem. Arbetsförmedlingen har en central roll vad gäller möjligheter för den som är arbetslös att komma i arbete – men också för företag som letar kompetens att hitta rätt person att anställa. 

Trots sitt viktiga uppdrag har Arbetsförmedlingen under lång tid fungerat mycket dåligt, reformen har inte lyckats ändrat detta. Risken är stor att inte ens tomten skulle få jobb som paketutdelare. Företagen ger lågt betyg till Arbetsförmedlingen gällande service och bemötande, och hamnade på näst sista plats när Företagarnas medlemmar får ranka myndigheter. I en studie från 2021 anger fler än sju av tio företagare att de inte skulle använda AF om de skulle anställa. 

Företagarnas önskelista inom det arbetsmarknadspolitiska området handlar om att: 

   • Regeringen måste fokusera på tydligare styrning och resultat hos Arbetsförmedlingen. 
   • Arbetsförmedlingens huvudsakliga ansvarsområde måste vara myndighetsutövning kopplat till arbetsmarknadspolitik. 
   • Arbetsförmedlingens arbete med upphandling måste professionaliseras och effektiviseras. 
   • Kommuner ska inte tillåtas leverera tjänster eller upphandlas som aktörer för statlig arbetsmarknadspolitik. 

Med en ny regering i Rosenbad är Företagarnas förhoppning att fler företag ska hitta kompetens och fler människor få ett arbete att gå till på dagarna. Det vore bra för företagen, individen och samhället. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa