Om rätten att plocka prästkragar

Biskopen i Visby har gjort bort sig och ska fråntas sin rätt att bära prästkrage. En intern nämnd har förlorat förtroendet för honom. Han får inte längre arbeta som biskop, präst och diakon. Ärkebiskopen intervjuas efter beslutet.

Debatt 9 februari 2022 05:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Generaldirektör Dan Eliasson har visat att det inte räcker med att göra bort sig för att få sparken. Frågorna hopar sig. Vilket problem löser kyrkan med en avtagen prästkrage? Vad händer nu med biskopen? Hur ska han förtjäna sitt dagliga bröd? Är han hänvisad till socialbidrag eller kyrkans soppluncher? Är biskopar rättslösa? Vilka möjligheter har han att överklaga? 

Vi får söka konfliktens rötter längre tillbaka. Kyrkans skilsmässa från staten år 2000 var en halvmesyr. Den gällde bara biskopar, präster och diakoner. Övriga var, och är, kyrkokommunalt anställda. Rester av gamla statskyrkan finns i stiftsstyrelse, ansvarsnämnd och överklagandenämnd. 

Svenska kyrkan lägger 30 miljoner kronor per år på avtal för att köpa ut anställda. Detta för att runda lagens krav på saklig grund för uppsägning och beslut av ”arbetsgivaren”. Härnösands stift försökte köpa ut sin biskop. Och fick nej på en uppsägning i en intern nämnd. Pengarna gick då till utköp av stiftsdirektorn.

Tricket med avkragning av biskop har kyrkan bara använt en gång tidigare. Mot Dick Helander för 70 år sedan, som mot sitt nekande dömdes för ärekränkning. DNA-analys har senare visat att han var oskyldig. Det var inte han som slickat igen kuverten till de anonyma brev som skickats till stiftets präster.

Svenska kyrkan är ingen domstol, som kan utmäta straffet yrkesförbud för en anställd. Kyrkan ska följa lagen. Godkända grunder är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Kärlek till nästan är inte grund för uppsägning. 

Återstår att se vem inom kyrkan som kan säga upp biskopens anställning. Kyrkan är en ideell förening. Enligt utslag i domstol, en juridisk person som slipper betala moms på interna transaktioner. Uppsägning ska beslutas av arbetsgivaren. Vem är då arbetsgivare? Läget försvåras av att den allsmäktige potentaten arbetsgivaren inte finns reglerad, vare sig i lagboken eller i kyrkans styrdokument. Beslutet i kyrkans ansvarsnämnd, att ta kragen av biskopen i Visby, är ett prejudicerande beslut om uppsägning. Det öppnar för godtycke, förtal och angiveri. 

Uppsägningen av biskopen i Visby möter inte kraven på laga grund för uppsägning. Beslutet hotar rättssäkerheten för präster och diakoner i kyrkan. Det kristna kärleksbudskapet ska följas. Ta bort den olagliga uppsägningen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa