Rätten att förverkliga sina livsdrömmar

Alla människor ska få chansen att förverkliga sina livsdrömmar, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, skriver debattörerna.
Alla människor ska få chansen att förverkliga sina livsdrömmar, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, skriver debattörerna.

I dag, fredag, är det internationella funktionsrättsdagen.

Debatt 3 december 2021 05:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Grunden för socialdemokratisk politik är att alla människor ska få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller oavsett bakgrund eller funktionsförmåga. För oss är det tydligt att ingen ska lämnas efter. Fakta är dessvärre att personer med funktionsnedsättning alltjämt har sämre levnadsvillkor i jämförelse med befolkningen i övrigt.  

Vi socialdemokrater kämpar alltid för rättvisa. Inte minst när det gäller beskattning. För oss är det självklart att den som till exempel har en medfödd funktionsnedsättning, en kronisk sjukdom eller en allvarlig skada som inte går att rehabilitera sig ifrån och därmed inte kan arbeta, inte ska betala högre skatt än andra. I Socialdemokraternas budgetproposition finns 74 miljarder med bra reformer för Sverige. Skolan får mer resurser. Sjukvården får mer resurser. Äldreomsorgen får mer resurser. Det är viktig socialdemokratisk politik.  

Dessutom går våra förstärkningar av sjukförsäkringen igenom. Det blir ingen sänkt a-kassa. Människor med funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta får mer pengar i plånboken. Trygghetspensionen genomförs för den som slitit ut sig efter ett långt yrkesliv. Det är vår politik och den tar vårt land framåt.

Som helhet är den nationella budgeten fortsatt en statsbudget som till absolut största delen är socialdemokratisk politik. Det är inte en moderat budget som går igenom, det hade vi socialdemokrater inte accepterat. I och med förra veckans dramatik har dessvärre de högerkonservativa partierna fått igenom vissa justeringar. Tyvärr kommer det att märkas. Det spelar som bekant roll vilka det är som utformar politiken.  

När M, KD och SD fått chansen har de infört en ny så kallad ”funkisskatt”. Det visar på den uppfattning de har om människor. Genom ett jobbskatteavdrag för heltidsarbetande blir det 1 800 per år i straffskatt till personer med funktionsnedsättning, sjuka, föräldrar och arbetslösa som lämnas efter. Att inte kunna arbeta på grund av funktionshinder eller kronisk sjukdom och därför tvingas att leva i fattigdom är inget eget val. Det är ett skamligt förslag av de högerkonservativa.  

Varför vill de att personer som inte kan arbeta på grund av ett funktionshinder ska fortsätta straffas för det genom att betala mer i skatt? Det är verkligen gammal högerpolitik att prioritera de skattesänkningar som fördjupar klyftorna i samhället. Vi socialdemokrater ska istället göra vårt yttersta för att minska klyftorna och skapa ett samhälle där ingen lämnas efter.  

I Region Kalmar län arbetar vi enträget för att skapa bättre förutsättningar för ökat deltagande på arbetsmarknaden, främja delaktighet och tillhandahålla stöd och lösningar som skapar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för alla.  

Nu är det drygt tio månader kvar till nästa val. Det är tydligt vad skiljelinjerna i svensk politik är. Vill man ha mer ordning i svensk politik och en politik där alla ska få chansen att förverkliga sina livsdrömmar så finns det enkelt sätt: Att rösta på Socialdemokraterna i kommun, region och riksdag.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa