Räds regionens majoritetspolitiker verkligheten?

Under pandemin var det närmast omöjligt för oss regionpolitiker, särskilt från oppositionen, att komma ut och besöka medarbetarna inom vården. Endast ett fåtal, vanligtvis S-märkta rikspolitiker, fick dispens.

Att som politiker besöka vården är nyttigt för såväl politiker som för de anställda, menar skribenterna.

Att som politiker besöka vården är nyttigt för såväl politiker som för de anställda, menar skribenterna.

Foto: Erik Nylander/TT

Debatt2023-03-17 06:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad som inledningsvis verkat rimligt, alltså hålla oss borta på grund av hälsoläget, verkar annorlunda idag och efter samtal med bland annat akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen som bedyrar att de om några hade kunnat skydda varandra från en eventuell smitta. Att de styrande politikerna hade fått ta del av deras vardag, hur de slet under närmast omöjliga arbetsvillkor, menar de hade betytt mycket för dem. Det håller vi med om.

I stället var vi regionpolitiker begränsade till digitala möten med regionens många medarbetare. Detta drog vi dock nytta av och träffade upp emot 100-talet arbetsplatser digitalt. En fördel med detta är att man kan avverka flera på kort tid. Ena halvtimman kunde vi träffa medarbetare i Gamleby, nästa Emmaboda och därefter Borgholm. Det går som de flesta i Kalmar län vet inte lika snabbt om man ska köra mellan de olika orterna.

På i stort sett vartenda personalmöte vi deltagit i har medarbetarna pekat på behovet av bättre och kortare vägar till beslutsfattarna. Idag visar medarbetarenkäten på att avståndet mellan verksamheterna på ”golvet” och de styrande ökar, för varje gång enkäten genomförs – vilket är vartannat år. Att träffa politiker är det få av medarbetarna på golvet som gör. Vi har träffat många som arbetat ett helt yrkesliv inom regionen, och före detta landstinget, som aldrig träffat en politiker. Det är dåligt, tycker vi.

Under de år som dåvarande landstingets folkhälso- och miljöutskott var verksamt, hade varje utskottsmedlem ett särskilt ansvar för kontakten med en eller flera kommuners folkhälsoutskott. Detta innebar en direkt politisk kontakt mellan lokal verksamhet och landstinget, en politisk kontakt som visade sig vara mycket värdefull. Våra erfarenheter har lett till slutsatsen att våra folkvalda politiker bör inta en större roll i regionens verksamheter och att kontaktpolitiker bör utses att representera och tillvarata regionenheters intressen i kontakt med tjänstepersoner och politik.

Med anledning av detta ville Moderaterna och Kristdemokraterna på senaste regionfullmäktige att kontaktpolitiker ska utses för att representera intresserade regionenheter, först med en försöksverksamhet för att därefter införas brett. I regionfullmäktige sitter drygt 65 ledamöter, bortsett från regionråden och ordföranden så landar vi på runt 50 ledamöter. Skulle varje ledamot göra ett besök i verkligheten per termin skulle det bli runt 100 besök om året. 100 besök med säkerligen minst 100 förbättringsförslag. Det finns hundratals arbetsplatser och snart 8 000 medarbetare att besöka. Vi menar att detta skulle berika, förbättra och vitalisera hela organisationen som utgör Region Kalmar län, vars motto är ”varje dag lite bättre”.

Detta säger Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet nej till med hänvisning till att besök, alltså ett besök per termin enligt ovan förslag, skulle tynga medarbetarnas arbetsbelastning. Och att det räcker att regionråden gör nedslag hos chefer. Tillåt oss tvivla. Vi vet att vi är välkomna!