Räcker inte att rv 35 är med på en "bristlista"

Det krävs upprustning av riksväg 35 och det nu, menar företrädare för KD och M: "Våra grannar i Östergötland har redan planerat och igångsatt en mycket stor satsning på riksväg 35 på sin sida av länsgränsen. Om vi möter upp med en ordentlig upprustning på vår sida av gränsen kan detta bli något riktigt bra".

"Norra länet måste prioriteras. Riksväg 35 måste prioriteras", skriver debattörerna.

"Norra länet måste prioriteras. Riksväg 35 måste prioriteras", skriver debattörerna.

Foto: Montage

Debatt2022-02-24 07:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I nästa regionala transportplan måste norra länet prioriteras framöver – det har varit det tydliga budskapet från Kristdemokraterna och Moderaterna när den regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden på senaste tiden har behandlat infrastrukturfrågor.

Men arbetet för den nödvändiga upprustningen av riksväg 35, menar vi, kan och måste börja redan nu.

Vi vill att det skrivs in i den regionala transportplanen 2022–2033 att riksväg 35 Överum-Ulvsdal ska göras planeringsmogen. Det skulle innebära att om det nationella infrastrukturanslaget utökas eller regionen får mer pengar till den regionala transportplanen kan upprustningen komma igång snabbt.

Idag finns riksväg 35 bara med på en ”bristlista”, men att den är undermålig vet ju alla. Nu gäller det att göra något åt saken.

Våra grannar i Östergötland har redan planerat och igångsatt en mycket stor satsning på riksväg 35 på sin sida av länsgränsen. Om vi möter upp med en ordentlig upprustning på vår sida av gränsen kan detta bli något riktigt bra.

Företagen i norra länet sätter bedrövligt låga betyg när Svenskt Näringsliv ber dem bedöma infrastrukturen i den årliga enkäten om företagsklimatet i landets kommuner. Och från Moderaternas och Kristdemokraternas sida förstår vi dem. Infrastrukturen måste bli bättre för att företagen ska kunna växa och blomstra.

Vi ”rör inte om” i förslaget till regional transportplan som har tagits fram. Däremot menar vi att högre beredskap för att kunna sätta igång upprustning direkt är en nödvändighet. Den nationella infrastrukturpolitiken och den parlamentariska situationen är minst sagt rörliga just nu. Detta kan skapa nya möjligheter för bättre infrastruktur i Kalmar län, om vi ser till att utnyttja dem.

Vi kan bara beklaga att den S-ledda majoriteten valde att säga nej till vårt förslag om att lyfta fram riksväg 35 och göra den redo för investeringar. Vi beklagar också att den tidigare har sagt ja till de kostsamma investeringar i höghastighetsbanor som gör att det överlag finns alldeles för lite pengar för vägsatsningar. Men vi kommer enträget att fortsätta att driva denna fråga. Norra länet måste prioriteras. Riksväg 35 måste prioriteras.