Protesterna har framförts för döva öron

Sedan den 1 mars 2023 tillåts licensjakt på 32 lodjur i Kalmar län och 58 i de tre smålandslänen tillsammans. 201 lodjur får skjutas i landet som helhet. Det finns inget enskilt län i Sverige, där det 2023 tillåts jakt på så många lodjur som i Kalmar län – alltså 32 lodjur!

Den 1 mars inleddes licensjakten på lodjur i Kalmar län. Ett beslut som många, bland annat skribenten, kritiserat.

Den 1 mars inleddes licensjakten på lodjur i Kalmar län. Ett beslut som många, bland annat skribenten, kritiserat.

Foto: Heiko Junge/TT

Debatt2023-03-01 05:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När licensjakt på lodjur infördes i Sverige 2010 var det politiska syftet att lodjuren skulle bli färre i renskötselområdet, där lodjuren orsakar skador för rennäringen, men däremot öka i södra Sverige, där lodjuren var få och där utbudet av bytesdjur, som rådjur och annat småvilt var stort.

Jag själv har suttit i Länsstyrelsen i Kalmar läns Viltförvaltningsdelegation de senaste fyra åren som representant för naturvårdsintresset och får ofta frågan: Hur kan länsstyrelsen tillåta att skjuta ner stammen på detta sätt? 

Under de år jag suttit i Viltförvaltningsdelegationen har lodjursjakten bara varit uppe som en informationspunkt på dagordningarna, där länsstyrelsen hänvisar till ett beslut som togs i Viltförvaltningsdelegationen 2014. Jakt på lodjur tilläts i Kalmar län först 2019 och då tilläts jakt på tre lodjur! Då fanns det få lodjur i Götaland och det befarades då att lodjuren skulle decimera rådjuren kraftigt och också vålla stora skador på tamdjur. Det har inte inträffat.

Trots det hänvisar länsstyrelsen i sitt beslut även för 2023 till att ökade skador kan befaras. Länsstyrelsen hävdar också att tillåta jakt på lodjur ökar acceptansen för lodjuret bland länsmedborgarna. Omfattningen av lodjursjakten har således över huvud taget inte diskuterats i delegationen sedan 2014. Att tillåta den omfattande jakten på 32 lodjur visar med all tydlighet att länsstyrelsen favoriserar ett särintresse och det är jägarlobbyn, som genomsyrar många länsstyrelsers rovdjursförvaltning!

Det bör dock framhållas att det finns län där jakt på lodjur inte tillåts. Det är Blekinge, Skåne och Hallands län som gränsar mot Småland. Där vill man att lodjuren ska öka och länsstyrelserna har ryggrad att stå emot jägarlobbyn. Likaså tillåts ingen jakt i Södermanland, Stockholms och hela Norrbottens län. Det senare länet är till ytan större än hela Götaland.

Länsstyrelsen i Kalmar län skriver i sitt beslut att den senaste inventeringen visar att det då fanns 96 lodjur i länet. En jakt på 32 lodjur innebär att en tredjedel av lodjuren ska skjutas och det på en art som är fredad i nationell lagstiftning och också strikt skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv? De få djurägare som drabbats av skador orsakade av lodjur kompenseras också ekonomiskt av länsstyrelsen.

Många länsmedborgare, organisationer och andra har för döva öron skrivit till Länsstyrelsen i Kalmar län och framfört sin avsmak för lodjursjakten.

Mestadels dåliga snöförhållanden kan förväntas i Småland, då jakten tillåts, men det spelar ingen större roll då jakten på lodjur idag sker med snabba och skarpa hundar utrustade med all teknisk utrustning. 

Denna jakt är tillåten i Sverige 2023, samtidigt som Sverige, i vart fall tidigare, agerat kraftigt mot troféjakt på kattdjur i andra delar av världen.

Vid lodjursjakt får två hundar släppas lösa samtidigt på ett lodjur. Lodjuren är inte uthålliga och försöker undkomma genom att klättra upp i träd, där de enkelt kan skjutas ner! Det finns idag också flera yrkesjägare som reser land och rike runt för att jaga rovdjur. Kalmar som nu tillåter jakt på flest lodjur i hela Sverige kommer att vara ett attraktivt jaktlän för dessa jägare.

All heder till Länsstyrelserna i Blekinge, Skåne, Halland, som inte tillåter licensjakt på lodjur. Hoppas att fler län framgent följer deras exempel och att fler medborgare får chansen att se lodjur i vår natur.