Pridefesten är en symbol för mänskliga rättigheter

I dag, onsdag, inleds SouthEast Pride 2023 och landshövding Allan Widman vill att alla ser festen och regnbågsflaggan som en symbol för mänskliga rättigheteter.
I dag, onsdag, inleds SouthEast Pride 2023 och landshövding Allan Widman vill att alla ser festen och regnbågsflaggan som en symbol för mänskliga rättigheteter.

I dag startar länets uppmärksamhetsdagar SouthEastpride 2023. Under elva dagar kommer vi gemensamt i hela Kalmar län synliggöra hbtqi-rättigheter och framförallt behovet av ett fortsatt arbete med hbtqi-rättigheter.

Debatt 13 september 2023 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi hissar regnbågsflaggorna, deltar i festliga parader och önskar varandra ”Happy Pride”. Pride ska naturligtvis vara ett tillfälle för glädje, fest och gemenskap. Men Pride är också på blodigt allvar. 

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Ingen ska behöva dölja sin identitet eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd. Det strider också mot de mänskliga rättigheterna.

I Sverige har vi tagit många viktiga steg, men hbtqi-personer möts fortfarande av fördomar och diskriminering. Vi ser krafter i Sverige och i Kalmar län som påminner oss om att det inte går att ta mänskliga rättigheter för givet.  Enligt paraplyorganisationen ILGA hamnar Sverige på plats 6 i en europeisk jämförelse av situationen för hbtqi-personer. 73 procent av hbtqi-personer i Sverige uppger att de utsatts för nedsättande kommentarer och 21 procent uppger att de utsatts för hatbrott. 15 procent av Sveriges hbtqi-personer utsätts för diskriminering på sin arbetsplats. Vi ser exempel på hat och hot mot hbtqi-personer, om kränkande ord och otrevligt bemötande. På arbetsplatsen, i skolan och på fritiden. Ung som gammal, man som kvinna, i staden och på landet. 

Lyfter vi blicken ut i världen ser vi att sexualupplysning och information kring hbtqi utmanas, begränsas, definieras som propaganda och kriminaliseras. Hatbrott ökar i flera länder som tidigare definierats som hbtqi-trygga, våld mot hbtqi-personer ökar, länder utropar ”hbtqi-fria zoner”. I många länder klassas homosexualitet fortfarande som sjukdom. Hbtqi-personer som är öppna med sin sexualitet och identitet drabbas av hot, trakasserier och begränsningar av sitt livsutrymme. De riskerar böter, fängelsestraff, spöstraff och till och med dödsstraff. Det är vardag för många människor 2023.

Vi önskar varandra Happy Pride och hissar den stolta regnbågsflaggan. Och det är viktiga budskap. Men om det inte följs av konkret agerande blir budskapen tomma. Här kan var och en fråga sig själv om hur vi kan bidra till en värld där alla får plats som människor. Det är ett ansvar som vi alla bär. Kanske är det så att vi behöver mer kunskap? Kanske kan det vara en start att delta i någon av aktiviteterna i årets program? Kanske behöver vi blicka inåt och utmana våra egna fördomar?  

Offentlig förvaltning i Sverige (myndigheter, kommunförbund, kommuner, region) har tydliga uppdrag om mänskliga rättigheter och hbtqi-inkludering. Vi ska bidra till ett samhälle där människors lika värde står i centrum och där alla människor är delaktiga i samhällsutvecklingen. I enlighet med Agenda 2030 och åtagandet att ingen ska lämnas utanför, behöver vi göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade och exkluderade.

Vårt gemensamma arbete innebär bland annat att säkra upp mångfald i representation, likvärdigt bemötande och klarspråk och inkluderande genussmart bild och text. Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra både remissvar, beslut, projekt och arbetsprocesser. Länsstyrelsens uppdrag innebär också att stötta kommuner och myndigheter i deras arbete med att säkra mänskliga rättigheter. Det gör vi genom samordning och kunskapshöjande insatser. Det är ett viktigt arbete som vi står ödmjuka inför. Det kan vara utmanande, men mänskliga rättigheter måste hävdas i varje stund, i varje tid. 

Vi hoppas att det är tydligt att Pride fortfarande behövs i Kalmar län. Pride handlar om att stå upp för rättvisa i vardagen, på skolor, på arbetsplatser, i församlingar och föreningar. Det handlar om att stå upp för varje människas rätt att vara den man vill och att älska den man vill. Idag och i framtiden. SouthEastPride 2023 ger oss en möjlighet till engagemang och arbete hos föreningar, privatpersoner, näringsliv och offentlig verksamhet för att främja inkludering och hbtqi-rättigheter. Det ger oss kunskap och hopp om förändring. Så låt oss göra mänskliga rättigheter till handling tillsammans. I dag och i morgon. I stort som i smått. Varje dag, även när SouthEast2023 avslutas. 

Så när du ser Pridefestivalen, på gatorna, i media eller på skärmen, låt dig då inte förblindas av den färgglada festen. Se även en symbol för mänskliga rättigheter och vikten av att fortsätta kämpa för alla människors lika värde.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa