Politiker – här är sommarens läsläxa om hållbarhet

Sommaren är här! Eleverna har lämnat skolan för en mindre kravfull tillvaro i solen. Samtidigt har många fått med sig läsläxor hem där en eller flera böcker ska bockas av, och egentligen kan det nog vara en rätt bra idé. Därför har vi här en läxa till våra politiker.

En utbyggd laddinfrastruktur och bättre elnätskapacitet är viktiga nycklar för att småföretagare ska kunna överleva och samtidigt jobba med hållbarhet.

En utbyggd laddinfrastruktur och bättre elnätskapacitet är viktiga nycklar för att småföretagare ska kunna överleva och samtidigt jobba med hållbarhet.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2023-08-01 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Låt oss börja med att slå fast att Sveriges företagare ser hållbarhet som viktigt i den egna verksamheten, eftersom detta kan skapa affärsnytta och ökad kundnöjdhet. Men för många företag innebär det även stora initiala kapitalkostnader.

Inte nog med att det är dyrt. I värsta fall kan krångliga regelverk leda till konkurs eller uteblivna anställningar som går ut över tillväxten. Klimatpolitiken måste utformas på ett sätt som gör det ekonomiskt lönsamt, och skapar förutsättningar att kunna ställa om. Inte bara för storföretag med stor ekonomi, utan också för mindre företag med stora ambitioner.

Tre punkter att läsa extra noga:

  • Det är ok med förbud, men först rejäla verktyg. År 2035 ska nyförsäljning av bensin-och dieselbilar till 2035 förbjudas och därtill ska lastbilar minska sina utsläpp med 90 procent till 2040. Det är självklart rätt att fasa ut fossila drivmedel, men hur når vi dit utan att företagandet slås ut? En ellastbil kostar dubbelt som en vanlig dieselbil och laddinfrastrukturen är bristfällig och otillräcklig. Det slår hårt mot landets åkerinäring som präglas av små- och medelstora företag med knappa resurser. Företagarna vill därför se ökade ekonomiska incitament och en utbyggd laddinfrastruktur.
  • För det andra är en stabil elförsörjning helt grundläggande för företagens verksamhet. Företagsetableringar, och det inkluderar etablerandet av fler laddstolpar, har uteblivit på grund av kapacitetsbrist i näten. Kärnkraft och vindkraft i all ära, men vi behöver mer el här och nu. Företagarna vill därför att regeringen skapar incitament för att frigöra mer elproduktion i kraftvärme. Här finns en stor outnyttjad potential.
  • Sist men inte minst är det de ökade kraven på hållbarhetsrapportering från EU som hindrar företag från att ställa om. Kraven omfattar inte direkt små- och medelstora företag, men som underleverantörer till större företag tvingas de att rapportera in och leverera data som visar att deras verksamheter ligger i linje med EU:s krav. Problemet är att små företag inte har de resurser som krävs för att möta kraven. Därför måste regeringen se hur de mindre företagen kan få det stöd de behöver.

Vi önskar alla politiker en hållbar sommar, och ser fram emot återrapportering i höst!