Partiet svarar VT:s ledare: "Behövs Jakob Styrenius?"

Bästa Jakob, du funderade på vad som egentligen är meningen med Centerpartiet. Kul att du funderar på oss. Det är ju en intressant fråga att publicera och diskutera i en offentlig oberoende press.

Fredrik Lindwall i Centerpartiet vill att Jakob Styrenius ska rösta i EU-valet för att säkra den fria pressen i framtiden.

Fredrik Lindwall i Centerpartiet vill att Jakob Styrenius ska rösta i EU-valet för att säkra den fria pressen i framtiden.

Foto: Karin Hertz

Debatt2024-05-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är bra att du försöker bilda dig en uppfattning om det. Jag misstänker att du använder dig av den offentliga pressen, av olika skribenters analyser och tolkningar, av samhället vi lever i. Att du helt enkelt tar del av det fria ordet i en fri oberoende press via olika media, digitala eller tryckta när du grunnar över oss. 

Det är för de flesta av oss, tror jag, svårt att föreställa oss hur det skulle vara att leva i ett samhälle utan fri press och media. Ett samhälle där nyhetsrapportering och pressen är styrd och kontrollerad. För oss och även dig är en fri oberoende press och media en grundbult i en demokrati såsom vi känner den. Är det inte så? 

I Europa finns idag starka strömningar mot mer kontroll av det fria ordet. I Sverige vill regeringen “montera ned public service” i vart fall om Jan Scherman har rätt om public serviceutredningen.

Jakob, det snart dags för EU-val. Har du tänkt rösta?

Du och andra i ditt yrke borde känna oro av de senaste opinionsundersökningarna inför EU-valet. De nationalistiska och högerpopulistiska partierna ökar, ID och ECR ökar, från 17,7 till 24,1, det vill säga knappt 25 procent. 

Dessa grupper har, som du vet, en annan inställning till det fria ordet och medias roll i samhället. En fri och oberoende press, som granskar och undersöker makten, politiken och samhällets processer är långt ifrån en självklarhet. Här betonas i stället rollen som kommunikatör och påverkansorgan åt den styrande makten.

För dig, och alla andra också för den delen, skulle det såklart bli svårare, för att inte säga omöjligt, att skapa sig en egen självständig bild av samhället och makten. Det tror jag du håller med om? 

Centerns mål och mening skulle enligt dig “vara att antingen cementera sin vänsterposition eller kliva tillbaka till borgerligheten genom att acceptera SD”. Jag ser det såklart inte riktigt på samma sätt. Borgerligheten som vi känner från förr finns tyvärr inte längre. Den har förflyttat sig mot en mer nationalistisk konservativ position med allt vad det innebär. Det finns en liknande radikalisering på vänsterkanten. 

Vi är många som inte delar denna radikala och nationalistiska världsbild, en värld som blir uppdelad i vi och dom, i rätt och fel, där världsbilden blir förenklad och svaren ofta söks i någon obskyr Facebookgrupp.

För vad är meningen med dig Jakob och journalistiken egentligen? Den frågan kan tyvärr bli allt för aktuell i en snar framtid om den aktuella nationalistiska och högerpopulistiska vinden får fortsätta blåsa.

Du kan vara lugn, jag och Centerpartiet tycker att du behövs. Vi kanske inte alltid delar dina åsikter, och det är bra, för vi ser inte att makten ska kontrollera utbudet av kultur eller journalisternas pennor.

Vi upplever att vi har stått stadigt med våra värderingar i tron på demokratin och människorna. Om du vill ha kvar den demokrati som du är van vid med en fri och oberoende media, en kreativ och levande kultur utan munkavle, då ska du rösta i EU-valet, för det kommer de andra att göra. Allra helst skall du såklart rösta på oss i Centern, Jakob. Då kommer meningen med dig få finns kvar.