Pandemin och klimatfrågan gör flyget till en avart

Svar på debattartikeln "Pandemin och klimatfrågan gör flyget högaktuellt" den 13 april.

Debatt 24 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kalmar-Öland Airport och deras politiska företrädare och tillskyndare har uppenbarligen känt ett behov av att grönmåla flygets framtida roll i Sverige och världen. De framställer sig som klimat- och miljömedvetna och talar om klimatmål, omställning och teknikutveckling, men det mesta är bara förhoppningar och önskedrömmar. 

När Katsanidou med flera skriver att dagens flygplan är ”tekniskt redo” att flygas på fossilfria, hållbara bränslen, och sedan drar till med vad dessa bränslen skulle kunna bestå av, så måste man komma ihåg några saker: I dag går nästan allt flyg på vanlig gammal flygbensin, så klimatförstörande som nånsin förr. Visserligen har teknikutveckling gjort motorerna snålare och mer bränsleeffektiva, men ändå är flygandet det transportsätt som på kortast möjliga tid tillåter oss att släppa ut stora mängder koldioxid. 

Vi tror inte att samhället heller ska hoppas att elflyg är en realistisk vision för den nära framtiden. I dag väger redan ett bilbatteri för 
eldrift flera hundra kilo. Inte heller räcker resterna från skogsbruket och livsmedelsindustrin för något storskaligt flygande. '

Det storskaliga skogsbruket kritiseras redan idag för att skövla våra sista naturskogar i sin jakt på allt större volymer timmer och massaved. Månne här finns en utvecklingspotential för ännu större uttag ur skogen? Tror inte det. Och flyga på insamlad koldioxid? Visserligen är CCS-teknik något som vi troligen kommer att behöva för att hindra klimatuppvärmningen från att skena, men i dag finns det inte ens anläggningar som tar hand om den koldioxid som släpps ut från fasta utsläppskällor. Och skulle vi mot förmodan, inom rimlig tid kunna ta hand om den koldioxid som vi släpper ut, så är det i säkra bergrum eller liknande vi måste förvara den, för att säkerställa att den gör någon miljönytta, inte återanvända den i flygplan.

Nej, flyget må vara det ”minst infrastrukturkrävande transportslaget” men det är samtidigt det mest klimatskadliga och det som är lättast att undvara. Var det de inställda flygresorna som oroade mest under det gångna pandemiåret? Nej, snarare har vi sett flygets utomordentligt stora roll i att sprida smittor världsvitt kring och skapa pandemier. Utan flyget hade vi troligen inte haft någon coronakris utanför Kina. Tänk om det hade varit ebolavirus istället! 

Nej, Kalmar kommuns och regionens ledning borde istället göra upp planer på hur vi ska kunna minska våra totala utsläpp (inklusive konsumtion) med minst hälften till 2030 i både kommunen Kalmar och i Kalmar län. Det är en miniminivå av omställning och egentligen skulle den nivån både behöva nås och kunna nås redan till 2025. Dagens klimatambitioner är långtifrån tillräckliga!

Ämnen du kan följa