Oundviklig konflikt med våra svenska värderingar

Replik till Josefin Nyström, Ibn Rushd, VT 8 februari.

Debatten om pausat bidrag till Ibn Rushd fortsätter. SD-debattörerna tycker det är oklart om "Josefin Nyström och hennes organisation verkligen förstår allvaret i de anklagelser som riktats mot dem, eller har läst beslutet i Folkbildningsrådets granskning".

Debatten om pausat bidrag till Ibn Rushd fortsätter. SD-debattörerna tycker det är oklart om "Josefin Nyström och hennes organisation verkligen förstår allvaret i de anklagelser som riktats mot dem, eller har läst beslutet i Folkbildningsrådets granskning".

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2024-02-13 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi måste ifrågasätta huruvida Josefin Nyström och hennes organisation verkligen förstår allvaret i de anklagelser som riktats mot dem, eller har läst beslutet i Folkbildningsrådets granskning. Granskningen avslöjar inte bara att Ibn Rushd har spridit material som berör ämnen såsom barnäktenskap, barnaga och homosexualitet på ett sätt som strider mot mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, utan även att organisationen har brustit i att uppfylla grundläggande krav på att främja dessa värderingar.

Nyström kan inte ignorera det faktum att Folkbildningsrådets granskning klart och tydligt visar Ibn Rushds bristande respekt för de värderingar som Sverige står för. Det är sant att integration och bildning är avgörande för dem som kommer till Sverige för att de ska kunna bli en del av vårt samhälle. Dock är det oacceptabelt att en organisation som Ibn Rushd, med bevisade kopplingar till Muslimska Brödraskapet och med material som går tvärs emot svensk lag, kultur och värderingar, ges ansvar för denna viktiga uppgift.

Sverige har en lång och stolt tradition av demokrati, egenmakt och rätten till bildning. Dessa grundläggande principer har byggt det samhälle vi lever i idag – ett samhälle där demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration är hörnstenar. Att en organisation som Ibn Rushd, med dess dokumenterade brister i att förmedla dessa värderingar, fortsatt får möjlighet att påverka individer nya i vårt land och vår kultur, är inte acceptabelt.

Nyströms och Ibn Rushds försvar att de har granskats hårdast och att deras brister inte är bevisade, står i skarp kontrast till Folkbildningsrådets beslut. Det är inte en fråga om granskningens intensitet, utan om de faktiska resultaten av denna granskning. Att avfärda rådets slutsatser som lögner, eller att vifta bort det enbart som “bristande dokumentation”, är inte bara att missförstå situationens allvar, det är att aktivt välja att ignorera de bevisade bristerna i deras verksamhet.

För Sveriges framtid och för att säkerställa en framgångsrik integration av dem som kommer hit, måste vi i Sverige stå fast vid våra principer och värderingar. Att undergräva dessa genom att tillåta organisationer som Ibn Rushd att sprida antidemokratiska och människovidriga åsikter är inte bara ett hot mot vårt samhälles grundläggande struktur, utan också mot de individer som förtjänar att få en korrekt och respektfull introduktion till det svenska samhället.