Otillräckliga satsningar på försvaret

Utvecklingen i världen går på många sätt åt fel håll. I det läget behöver Sveriges försvarsförmåga öka och vår säkerhet stärkas.

Debatt 22 oktober 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr är satsningarna på Sveriges försvar från både regeringen och dess stödpartier samt Sverigedemokraterna otillräckliga.

Moderaterna är beredda att ta ansvar för Sveriges försvar och tillför i vår budget drygt en halv miljard mer än regeringen för 2020 och 1,8 miljarder mer för 2021 och 2022. Det täcker upp de behov som ett antal försvarsmyndigheter har pekat på och kompenserar för den urholkningseffekt som är resultatet av regeringens budget, vilken även SD står bakom. 

Trots hög svansföring i försvarsfrågan är SD inte berett att ge en krona mer till försvaret perioden 2020-2022, utöver det som regeringen har föreslagit. Det rimmar illa att säga att man vill mer än fördubbla resurserna till försvaret samtidigt som partiet inte anslår extra pengar i sin eget budgetförslag. 

Det är anmärkningsvärt att så många partier blundar för verkligheten. Hoten är många – allt från traditionella militära medel till de cyberattacker som Sverige utsätts för dagligen. Till detta ska läggas att återuppbyggnaden av Sveriges försvar fortfarande befinner sig i ett inledande skede, och mycket arbete återstår att göra. Sverige är heller inte medlem av någon försvarsallians som gör att vi kan räkna med hjälp vid en kris eller ett angrepp.

Vi behöver lämna de låsningar i frågan om ett svenskt Natomedlemskap som både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är skuld till. Det är dags att övriga partier i Sveriges riksdag vaknar upp och tar ansvar för Sveriges säkerhet. Vad Sverige behöver nu är en bred uppslutning kring ett starkare nationellt försvar genom rejäla ekonomiska satsningar och ett Natosamarbete som innehåller riktiga försvarsgarantier. 

Läs mer!

Så många Västervikare påbörjar militärutbildningen perioden 2022/2023

Så många Västervikare påbörjar militärutbildningen perioden 2022/2023

Insändare: Gnäll inte på nya regeringen – rikta kritiken rätt • "Är det inte de som har regerat i åtta år som är ansvariga för den sits vi sitter i?"

Gnäll inte på nya regeringen – rikta kritiken rätt • "Är det inte de som har regerat i åtta år som är ansvariga för den sits vi sitter i?"
Visa fler
Ämnen du kan följa