Osanna fakta från SD om yrkesvärdarna

Svar på debattartikeln "Ett oansvarigt slöseri med pengar" den 3 september.

Debatt 4 september 2021 05:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi beklagar att Sverigedemokraterna i sin iver att smutskasta majoriteten i Västervikskommun använder sig av felaktiga fakta. Anne-Marie Norrman (SD) skriver i VT : ”Detta ska alltså jämföras med de 4,6 miljoner som kommunen satsar på att försöka para ihop nyanlända med yrkesvärdar.”

Norrman måste vara väl medveten om att detta inte stämmer eftersom hon själv var med på det kommunfullmäktigemöte där detta beslut fattades. Beslutet om de 4,6 miljonerna som Norrman hänvisar till är en medfinansiering från EU/Migrationsverket, alltså inte medel som kommunen satsar.

Dock så satsar Västervik cirka 1 miljon kronor. Vi gör ett friskt vågat antagande och tror att Norrman även tycker att detta är för mycket. Till skillnad från Sverigedemokraterna och Anne-Marie Norrman så har vi en stark övertygelse om att det absolut bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att komma ut i samhället och umgås med de som bor i det nya landet – var det nu än är.

Ämnen du kan följa