Snälla, gör inte detta mot min hemby!

I morgon inleds huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen angående Yxern och utrivning av stämborden vid sjöns utlopp och det sker i Frödinge bygdegård. Västerviks och Vimmerby kommuner har gemensamt begärt att ett nytt fast stämbord ska byggas i stället för det gamla, så att Yxerns vattenspegel kan bibehållas.

I Yxeredsån forsar vattnet. Men Anders Lagerman är oroad för vad ett nytt fast stämbord kan få för konsekvenser. "För oss som bor i Yxered är detta svårt att förstå, även om att experterna mangrant säger att 'det här blir bra' och politikerna håller med.

I Yxeredsån forsar vattnet. Men Anders Lagerman är oroad för vad ett nytt fast stämbord kan få för konsekvenser. "För oss som bor i Yxered är detta svårt att förstå, även om att experterna mangrant säger att 'det här blir bra' och politikerna håller med.

Foto: Markus Nord, Västerviks kommun/Ellinor Ljung, arkiv

Debatt2022-04-19 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunerna har anlitat experter och konsulenter för att övertyga domstolen att detta är det rätta att göra, medan många av oss som bor längs Yxeredsån tycker tvärtom!

Ända sedan 1500-talet har människorna dämt upp och utnyttjat vattnets kraft genom Yxered. För 100 år sedan fanns det både kvarnar, sågverk, spinneri, kättingsmedja, garveri och andra näringar i byn tack vare vattnet, vilket också gjorde att vi fick elektricitet i byn redan för 104 år sedan.

Även i Totebo har vattenkraften utnyttjats, där tusentals människor genom åren har arbetat sedan fabrikens industri startade i början av 1900-talet.

Kommunerna har bekostat åtskilliga utredningar, tagit in experter och annan sakkunskap – vilket är imponerande i sig – men vi ser ändå ett scenario om vattnet från Yxern inte skulle rinna över den nya tröskeln, om ett år eller tio….

Citat från den tekniska beskrivningen: ”För Yxeredsån är effekterna av en avreglering både positiv och negativ ur friluftssynpunkt. Det mer variabla flödesmönstret, med en reducerad sommarvattenföring, kan leda till temporära torrläggningar av svämplan mm runt ån som i nuläget konstant hålls under vatten genom regleringen. Skillnader bedöms dock inte vara betydande, då flödesdifferenser i storleksordningen 0,3 – 1,0 m3 /s sällan orsakar mer än några centimeters nivåskillnad i vattendrag av denna storlek. Men de negativa konsekvenserna kan inte uteslutas då boende, friluftsliv, markanvändning m.m. under lång tid har anpassats till en reglerad vattenföring i Yxeredsån.”

Ytterligare ett citat från kommunernas experter som Mark- och miljödomstolen nu ska ta ställning till: ”Den tidsperiod som analyserats och som ligger till grund för den hydrauliska modellen bedöms omfatta år med sådant extremväder att det svårligen kan sägas utgöra en form av 'nytt normaltillstånd' för tillrinningen till Yxern och Yxeredsån.”

Under den senaste treårsperioden har den tillfälliga vattendomen fungerat bra, med en godkänd nivå på vattnet i Yxern så att de närboende där är nöjda, samtidigt som vi som bor längs Yxeredsån och utnyttjar omgivningarna för vårt fritidsliv har sett vattnet porla förbi vid våra badplatser.

Varför vill då kommunerna förändra detta, när båda parterna är nöjda, genom att bygga ett fast stämbord?

För oss som bor i Yxered är detta svårt att förstå, även om att experterna mangrant säger att ”det här blir bra” och politikerna håller med.

Det reglerbara stämbordet har fungerat i mer än 100 år, varför då ”chansa” med en åtgärd som kan slå fel – om det blir fler snöfattiga vintrar, om vi får fler varma somrar (2016 och 2018 i minnet) och om klimatet fortsätter förändras som vi alla har sett de senaste åren och som forskarna ideligen varnar för. 

Jag kan i alla fall se bilden framför mig, när ån blir en rännil, när dammarna blir en smal fåra i mitten med lite vatten i och på sidorna bara breda stora diken med lera och vass – de synen vill jag ALDRIG uppleva...