Örnfjäder: "Detta har jag fått fram om hamnsatsningen"

Slutreplik i debatten om Västerviks hamn.

Debatt 3 juni 2023 05:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att svara på ”enkla” frågor är inte alltid så lätt då frågan kan vara enkel men svaret behöver man söka efter. Ett exempel på ”enkel fråga” som vi alla kan relatera till är till exempel: Vad gjorde du den 1/6 2022 och 2012? Har vi fört dagbok så kan det vara lätt annars så måste vi försöka hitta svaret på annat sätt vilket är betydligt svårare.

I debatten om hamnen i Västervik har det ställts många ”enkla” frågor och flera påståenden vilka en del varit direkt felaktiga. Jag har efter bästa förmåga försökt besvara och rätta till efter den information som jag har tillgång till och efterfrågat hos andra.

Jag har nu under maj månad försökt att hitta mer information om själva fördjupningen och breddningen av farleden och har då letat i beslut och tillfrågat företrädare inom olika områden för att få klarhet och nu kommit fram till nedanstående.

undefined
Västerviks hamn.

Vilka fartyg som kommit till Västerviks hamn på grund av investeringen går inte att utläsa.

Man skulle kunna tro att det skulle räcka med att veta deras längd och djupgående men det fungerar inte fullt ut. Man behöver dessutom veta om fartyget är fullastat efter det att det varit i Västervik eller om de ska till annan hamn för att komplettera. Någon sådan information har jag inte hittat eller fått.

Det ställs naturligtvis ingen fråga till de fartyg som kommer i dag om de skulle ha tackat nej om farleden inte fördjupats eller breddats.

 

Vad gäller själva handläggningen av breddning och fördjupning så finns det material i kommunen som sträcker sig från budgeten 2002 där det sägs ”Västerviks hamnar ska genom en expanderande hamn- och färjeverksamhet etableras som betydande hamnar i Östersjöregionen. Nödvändiga resurser ska finnas som möjliggör detta.”

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2010 fastställs :

”Västervik ska stärka sin roll i Östersjöregionen genom förbättrade förutsättningar i och till Västerviks hamn. Entreprenad avseende muddring av farleden till Västerviks hamn upphandlades och själva arbetena startade mot slutet av 2010. Arbetena kommer enligt planerna att vara klara i maj 2011. Samarbetena har inletts med Sjöfartsverket avseende utmärkning av den nya farleden. Den nya farleden beräknas kunna tas i drift sommaren 2011.”

Farleden invigdes 1 juli 2011. Ärendet har i första hand hanterats av kommunstyrelsen och varit uppe i kommunfullmäktige i samband med strategiska planer, årsredovisningar, kommunstyrelsens verksamhetsplaner och särskilda skrivelser. Inte som enskilt investeringsärende vad jag kan se.

undefined
Att svara på "enkla" frågor är inte alltid så enkelt utan kan kräva en hel del efterforskning, menar Krister Örnfjäder (S) som nu svarar så gott han kan på de frågor som ställts om de investeringar som gjorts i Västerviks hamn.

Jag har inte kunnat hitta något ärende som handlar om utvärdering av satsningen. Det som jag har sett är däremot en handling som redovisades i kommunstyrelsen 2012-10-01. Där går man igenom ärendet 2004–2011 och slutsatsen blir att sakfrågan om investeringen i sig borde ha prövats i fullmäktige.

Detta är så långt jag kommit i mitt sökande. Investeringen hanterades i kommunstyrelsen. Om någon har följdfrågor så hänvisar jag dem därför till kommunstyrelsens nuvarande ordförande Harald Hjalmarsson (M). Han var även då ordförande i kommunstyrelsen under hela den tid som investeringen gjordes och borde veta mer i själva sakfrågan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa